Sverresson OÜ

Koostöös Brain Team OÜ ja EAS Euroopa Liidu toetusega on ettevõte juurutanud standardile ISO 9001:2015 vastava juhtimissüsteemi.

Juhtimissüsteemi sertifikaat

Osaühingu tegevusvaldkondadeks on

  • alusharidus;
  • raske ja sügava puudega lapsehoid;
  • tugiisikuteenused
Registreeringu või tegevusloa nr Registreeringu või tegevusloa nimetus Registreeringu kuupäev
Koolitusluba 7318 HTMÕppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias07.04.2014
SLH000061Lapsehoiu teenus ( Tartumaa maavanema korraldus 09.05.17 nr 1-1/484). Tegevusluba nr 12709.05.2017
Hankeleping 16-6319Tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele 202001.01.2020-31.12.2020
Hankeleping 182Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (ESF “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö-ja pereelu ühildamise soodustamine”)01.10.2017-31.12.2020

Sverresson OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted