Sverresson OÜ

Koostöös Brain Team OÜ ja EAS Euroopa Liidu toetusega on ettevõte juurutanud standardile ISO 9001:2015 vastava juhtimissüsteemi.

Osaühingu tegevusvaldkondadeks on

  • alusharidus;
  • raske ja sügava puudega lapsehoid;
  • tugiisikuteenused
Registreeringu või tegevusloa nr Registreeringu või tegevusloa nimetus Registreeringu kuupäev
Koolitusluba 7318 HTM Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias 07.04.2014
SLH000061 Lapsehoiu teenus ( Tartumaa maavanema korraldus 09.05.17 nr 1-1/484). Tegevusluba nr 127 09.05.2017
Hankeleping 16-6319 Tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele 2020 01.01.2020-31.12.2020
Hankeleping 182 Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (ESF “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö-ja pereelu ühildamise soodustamine”) 01.10.2017-31.12.2020

Sverresson OÜ isikuandmete töötlemise põhimõtted