Globaalne kodakondsus

15.03.2024 Emakeelepäeva luulekonkurss

Oleme igal aastal võtnud lastega osa Tammelinna raamatukogu poolt korraldatud emakeelepäeva luulekonkursist. Sellel aastal oli teemaks teiste maade ja rahvaste luuletused, kuna aasta 2024 on kuulutatud kultuuririkkuse aastaks.

Iga laps sai endale päheõppimiseks mõne teise maa või rahva luuletuse. Koduseks ülesandeks oli valmistada plakat oma luuletuse päritolumaast teistele tutvustamiseks. Lasteaias esitles iga laps kaaslastele oma tööd.

Emakeelepäeva luulekonkursil saavutas 3-4 aastaste vanuerühmas II koha Maiker-Lumiir ning eripreemia sai Liis.

6-7 aastaste vanuserühmas saavutas II koha Ida-Marie ning eripreemia said Mila ja Revon.

Kiitus kõigile luuletuste lugejatele!

24.11.2023 Kaunid kadrid

Tähistasime kadripäeva. Pisikesed Pätud maskeerusid kauniteks kadrideks ja külastasid Muumide rühma.

09.11.2023 Vahvad mardisandid

Hoiame elus Eesti rahvakalendri tähtpäevi. Mardilaupäeval käisid Muumide rühma lapsed Pätude rühmas mardisandis.

29.08.2023 Revoni reisimuljed

Revon käis perega reisil Itaalias. Oma reisist näitas ta pilte ja rääkis ka teistele lastele.

16.03.2023 Emakeelepäeva luulekonkurss

Emakeelepäeva tähistasime osavõtuga Tammelinna raamatukogu luulekonkursist “Eesti on mereriik”. Lapsed osalesid erinevatel päevadel vastavalt oma vanusele.

3-4aastaste vanuserühmas sai eripreemia Terek ja 6-7aastaste vanuserühmas Geete, kes esines oma isa tehtud luuletusega.

15.03.2023 Karude koosolek: sõnad, emakeel

Muumide rühma karude koosolekul jagasid lapsed kõigepealt oma muresid ja rõõme. Seejärel arutlesime piltide põhjal erinevate olukordade üle. Piltidel olid tühjad jutumullid. Lapsed arutlesid ja pakkusid variante, mida inimesed omavahel võivad rääkida, kuidas ennast tunda, kuidas nemad käituksid, kui oleksid sellel pildil, mida ütleksid või mida teeksid.

Emakeelepäevaga seoses valisid lapsed oma emakeelse lemmiksõna, mille nad ka kirja panid. Pärast arutlesime, kas nad valisid selle sõna tähenduse või erilise kõla pärast.

10.03.2023 Kuidas hoida sõpru?

Pätud arutasid karude koosolekul teemal, kuidas hoida sõpru, kuidas olla hea kaaslane ja sõber, millised on head puudutused, millised halvad ja kuidas sõbraga (mängu)asju jagada.

23.02.2023 EV aastapäeva tähistasime

Tähistasime lastega pidulikult EV 105. sünnipäeva. Kõlasid laulud kodust ja Eestimaast, rahvuslik pillimäng ning tantsiti rahvuslikke tantse. Päevale pani punkti pidulik lõunasöök ühise laua taga.

17.01.2023 Revoni Mehhiko reis

Revon käis perega Mehhikos reisil ning jagas kaaslastega oma reisimuljeid.

25.11.2022 Kadripäeva tähistamine

Kadripäevaks valmistusid Muumide rühma lapsed terve nädala. Kõigepealt vaadati videost ja seejärel räägiti läbi kadripäeva traditsioonid ja kadripäeva etendus. Arutleti, kes need kadrid on, mis neil seljas on, mida ja miks nad teevad. Arutati, mida võiks ise kadripäeval teha. Muusikategevuses õpiti kadride laulu ja rahvalikku tantsu, kunstitegevuses meisterdati taaskasutusmaterjalidest kadripäeva kübarad ja pillid. Lisaks võrreldi mardi- ja kadripäeva erinevusi ja sarnasusi.

Õigel päeval saime kõik räägitu ellu viia. Muumide rühma vahvad kadrisandid käisid Pätude rühmas kadrisandis.

17.11.2022 Britta Egiptuse reis

Britta käis reisil Egiptuses ning pärast seda näitas pilte ja jagas kaaslastele oma muljeid.

09.11.2022 Mardipäev

Mardipäeval olid meil liikvel mardisandid.

28.10.2022 Tondipidu

November on hingede aeg ning sellega on seotud mitmeid kalendritähtpäevad nagu hingedepäev, mardi- ja kadripäev ning uue sissetulijana ka Halloween. Hingedeaja alguse puhul toimus lasteaias tondipidu ja -disko. Tondipeole said lapsed tulla kostümeeritult, peol tantsisime, rääkisime lõbusaid tondilugusid ja meisterdasime.

27.10.2022 Linnud ja nende rändeteed

Uurisime Muumide rühma lastega lindude rännet, täpsemalt, kuhu nad talvituma lähevad, mis maad ja riigid on nende sihtkohaks, missuguseid maid nad oma teel läbivad, keda nad oma teel võivad kohata ning missugused ohud neid varitsevad. Loovmänguna mängisime näiteks läbi sookure rännutee. Lindude ja nende rände teema kajastus keele ja kõne, matemaatika, muusika, liikumise, kunsti ning mina ja keskkonna tegevustes.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise Kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

12.10.2022 Emilia jagab Kreeka reisi muljeid

Emilia käis perega reisil Kreekas ning jagas ka teistega oma muljeid, näitas pilte ja reisilt kaasa toodud kive ja merikarpe.

29.09.2022 Heategevuslik mihklilaat

Mihklipäeval toimus lasteaias koostöös peredega heategevuslik laat. Kogusime raha heategevusfondile Minu Unistuste Päev. Laadal kaubeldi isetehtud käsitöö, hoidiste ja küpetistega. Kogusime heategevusfondile Minu Unistuste Päev 341, 28 eurot. 4. oktoobril kohtusime Minu Unistuste Päev Tartu esindaja Kertti-Airin Pärliga, et anda üle kogutud annetus (vt ka Minu Unistuste Päev FB postitust). Kertti-Airin rääkis lastele sellest, millega fond tegeleb ning kellele lasteaia poolt kogutud raha läheb, lisaks veel unistustest ja unistamisest ning andis üle fondipoolsed tänusõnad. Täname kõiki vanemaid, kes laadast osa võtsid ning oma panuse andsid!

25.05.2022 Maarja ja Margit jagavad reisimuljeid

Maarja ja Margit käisid Erasmus+ õpirändel Itaalias Bolognas, kus osalesid õuesõppe koolitusel. Lisaks teadmiste omandamisele tutvusid nad kohalike vaatamisväärsuste ja kultuuriga. Kõike seda jagasid nad ka lastega.

05.05.2022 Rahvusvaheline kiusamisvastane päev

4. mail tähistatakse rahvusvahelist kiusamisavastast päeva. Tulime meiegi Muumidega kokku karude koosolekuks, et üheskoos arutada, kes on hea kaaslane ja kuidas me saame üksteisele olla head kaaslased. Arutlesime loo “Vahvate karude lasteaed” põhjal kiusamise teemal ja mängisime karudega mõned õppemängud. Nagu ikka lõpetasime koosoleku massaažiga. Lisaks meisterdasime üheskoos plakati “Käpad kokku”, mis tuletaks meile meelde heaks kaaslaseks olemist.

 24.03.2022 Art näitab reisipilte

Art käis perega reisil Kanaari saartel. Ta näitas reisipilte ja jagas oma muljeid kaaslastega. Vaatasime kaardilt, kus Kanaari saared asuvad ja kus asub Eesti.

Kanaari saarte leidmine kaardilt

Art räägib piltide põhjal oma reisist

Reisipiltide vaatamine ja muljete kuulamine

14.03.2022 Emakeelepäeva luulehommik

Tähistasime lasteaias emakeelepäeva luulehommikuga. Iga laps valis ja õppis kodus selgeks ühe looduse teemalise luuletuse, mida ta teistele emakeelepäeval esitas. Rääkisime lastega, mis on emakeel ja emakeelepäev, kust see on alguse saanud ja miks seda tähistatakse. Kuulamise T. Raadiku laulu emakeelest ja lisaks esitasid Muumid ühiselt ühe luuletuse emakeelest. Leidsime kõige ilusamad sõnad eesti keeles, panime need kirja ja kokku saime sõnapilve.

23.02.2022 Ruuben ja Revon jagavad reisimuljeid

Ruuben ja Revon käisid Seišellidel reisil. Oma reisimuljeid, reisil nähtut ja kogetut jagasid nad ka kaaslastega fotode ja reisilt kaasatoodud asjade abil.

10.02.2022 “Eestimaal ma sündisin ja siin ma kasvan suureks, räägitakse selles maas on kinni minu juured…”

Veebruari pühendasime Muumide rühmas pere ja kodu teemale, alates lähemalt oma kodust perest kuni laiemalt kodulinna ja kodumaani. Ühe ülesandena said lapsed valmistada kodus koos ema-isa abiga oma sugupuu, alates vanemate vanematest ning hõlmates tädisid, onusid ning õdesid ja vendi. Valmisid erinäolised sugupuud, mida lapsed üksteisele tutvustasid. Lapsed said selgeks oma vanemate, vanavanemate, tädide, onude ning õdede ja vendade nimed, samuti sugulussuhted. Lisaks rääkisid nad, kus keegi elab, näiteks vanavanemad ja tädid-onud.

Lapsed näitavad ja räägivad oma sugupuust

Vaatluses osalemine

Laste sugupuud

11.01.2022 Rahvusvaheline aitäh-päev

Tähistasime Muumide rühmas rahvusvahelist “aitäh” päeva “Kiusamisest vaba lasteaed” programmi raames. Toimus karude koosolek, kus arutlesime, millal ütleme aitäh, millal on keegi meile midagi hästi öelnud ja mis tunde see tekitas ning vastupidi, millal ise oleme kellelgi midagi head öelnud ja mis tunne siis oli. Iga laps sai kaasa rääkida ja oma mõtteid avaldada. Seejärel meisterdas iga laps endale telefoni. Kui telefonid valmis, kirjutas laps sinna enda 3-kohalise telefoninumbri ning numbrid kirjutasime ka sedelitele. Seinale panime suure telefoni. Nüüd tuli iga laps ja valis korvist ühe sedeli, kuhu peale oli kirjutatud ühe lapse number. Lapsed pidid hoolikalt vaatlema, kelle number valitakse ja kõne vastu võtma. Helistaja ütles oma kõnes, mis talle selle lapse juures meeldib või kui tore, äge, hea kaaslane ta on. Vastaja sai harjutada komplimendi vastuvõtmist sõnadega “Aitäh!” või “Tänan!”. Mängisime seni, kuni kõik lapsed said olla mõlemas rollis, nii komplimendi tegijad kui vastuvõtjad. (Tegevus ja idee pärineb “Kiusamisest vabaks!” jaanuarikuu lasteaedade tunnikavast.)

Telefonide meisterdamine

Sedeli valimine

Üksteisele helistamine

Massaaž on laste lemmik

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

20.12.2021 Kingitus Tartu Koduta Loomade Varjupaigale

Jõulukuul tegime koostöös lapsevanematega kingituse Tartu Koduta Loomade Varjupaigale. Ühise panusena annetasime näiteks froteerätikuid, kassi- ja koeratoitu, kassiliiva ja koristustarbeid, koerte jalutusrihma. Loore joonistas ja kirjutas kaardi. Varjupaiga töötajatele kinkisime piparkoogi- ja kommipaki.

Jõulukaart varjupaigale

Head soovid

Annetused

08.10.2021 Loore reisimuljed

Meil on saanud heaks traditsiooniks, et kui lapsed käivad reisil, siis nad näitavad ja jagavad hiljem oma reisipilte ja muljeid teiste lastega lasteaias. Nii esitles ja näitas ka Loore Muumide rühmast oma Hispaania Malaga reisi pilte ja videosid. Oleme tänulikud lapsevanematele koostöö eest!

Reisipiltide vaatamine

08.10.2021 Leivanädal Pätude rühmas

Anni lasteaia Pätude rühma lapsed tutvusid leivanädala raames erinevate maade leibadega. Ühiselt valmisid täidetud lavašš ja Gruusia leib ning nädala lõpuks Itaalia leib Foccacia. Lastel oli lõbus ja maitsev nädal.

25.08.2021 Ruubeni ja Revoni Kreeka reisi muljed

Ruuben ja Revon näitasid teistele oma Kreeka reisi pilte ning rääkisid, kus nad käisid ja mida tegid.

Reisipiltide vaatamine – põlenud mets Kreekas

11.01.2021 Rahvusvaheline “aitäh” päev

Rahvusvahelise „aitäh“ päevaga seoses rääkisime lastega tänulikkusest ja tänamisest. Arutlesime lastega, mille eest saame olla tänulikud. Lapsed kirjutasid näpuga “aitäh” oma väikse sõbra karu seljale ning täitsid ülesannet, värvides töölehel asjad, mille eest nad on tänulikud.

“Ma olen tänulik” tööleht

Iseenda joonistamine

Uurisime, kuidas kõlab „aitäh“ teistes keeltes. Vaatlesime Euroopa riike ning lapsed joonistasid erinevate maade lippe. Ühistööna valmis plakat, koos lippude ja „aitäh“ sõnadega erinevates keeltes. Lisaks rääksime, kus neist riikidest on lapsed käinud, missugune lipp neile kõige rohkem meeldib jms.

Lippude ja “aitäh” sõnade kleepimine

Riikide nimede kirjutamine

Peaaegu valmis

Õpime heaks kaaslaseks olemist

Viime lastega Kiusamisest vabaks lasteaia programmi raames läbi karude koosolekuid, kus õpime heaks kaaslaseks olemist ning arutleme erinevate situatsioonide üle.

Karude koosolek

Head sõnad

Muumide rühma karude näitus

27.02.2020 Emotsioonid ja tunded

Teistest hoolimine ja arusaamine saab alguse enda tunnetele nime andmisest ning emotsioonide ära tundmisest. Tundetarkust õppsid ka Muumide rühma lapsed. Õppisime emotsioone ära tundma ja neile nime andma, analüüsisime, kus me neid tundeid kehas tunneme, millal oleme seda tunnet tundnud ning mis seda põhjustas, samuti, mis aitab sellest üle saada.

Õppemäng Blue-bot robotiga

Iga laps meisterdas endale ka rahunemispudeli tugevate tunnetega hakkamasaamiseks. Lastel jätkus tegevust tükiks ajaks.

On rahustav vaadata, kuidas sädelus lendleb ja keerleb ning lõpuks põhja vajub.

21.02.2020 Kodumaa sünnipäev

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine on Anni Lasteaias pidulik sündmus, kus paneme ennast kaunilt riidesse ning laulame ja tantsime ühisel sünnipäevapeol.

Lipud lehvivad

Orkester marsib uhkelt trummidega

17.02.2020 Muumid uurisid Eesti kaarti

Jaanuarikuu pikad rännakud teistes maades tõid meid tagasi kodumaale. Muumid õppisid tundma Eesti kaarti. Selleks maalis iga laps endale kaardi ning vanemad lapsed märkisid peale ka suuremad linnad, järved, mered ja naaberriigid.

30.01.2020 Raamat viib reisile

Reisimise ja maailma avastamise teemadega seoses uurimise Muumide rühma lastega raamatuid erinevates keeltes ning mõistatasime piltide abil, millest võiks jutt olla.

29.01.2020 Näitus “Käisin reisil…”

Koostöös vanematega korraldasime näituse laste reisidest. Iga laps valmistas kodus vanemate abiga plakati ühe oma reisi kohta Eestis või kaugemal. Lasteaias tutvustas iga laps oma plakatit ning rääkis kus, millega ja kellega ta reisil käis ning mida ta reisil tegi ja nägi.

22.01.2020 Jaapani päev

Kuna meie lasteaia töötajate hulgas on üks suur jaapani huviline ja fänn, siis tutvustas ta seda maad ka lastele. Lapsed said kuulda jaapani muinasjuttu, tutvuda jaapani kirja, nukkude ja origamiga. Viisime läbi ka väikese jaapani teetseremoonia ning lapsed said proovida pulkadega söömist.

15.01.2020 Seiklus põhjapoolusel

Põhjapoolusel kohtusid Muumide rühma lapsed eskimote ja sealsete asukatega ning uurisid virmalisi.

Virmalised öises tavas

10.01.2020 Avastame maailma

Jaanuarikuu tegevused ja mängud pühendasime maailma avastamisele. Nii valmis ühe tegevusena Muumide rühma ühistööna maailmakaart. Vaatlesime ja uurisime, maalisime, kleepisime, häälisime, lugesime, kirjutasime ja tegime koostööd.

16.12.2019 Jõululaada annetus ELDÜ-le

Anni Lasteaia väikest jõuluheategu käis lasteaias vastu võtmas Kärolin Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingust, kes muuhulgas rääkis lastele, mis on diabeet. ELDÜ kajastus Facebooki lehel.

“Headus teeb elu huvitavaks!” (Leiutajateküla Lotte)

05.12.2019 Heategevuslik jõululaat

Esmakordselt toimus lasteaias heategevuslik jõululaat, mille eesmärgiks oli koguda annetusi Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule. Lapsed ja vanemad kauplesid omavalmistatud küpsetiste, jookide, kaartide, ehete, jõulukaunistuste ja käsitööga. Lisaks sai õnne proovida jõululoosis. Jõululaadal said lapsed aega veeta ka meisterdamise toas ja mängude toas. Jõuluaadaga kogusime Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule 330€.

Suur tänu kõikidele annetajatele ja jõululaadal osalejatele!

25.11.2019 Kadripäev

Kadripäeval külastasid Muumide rühma vahvad ja imekaunid kadrisandid Pätude rühmast. Kadripere laulis, mängis pilli, küsis mõistatusi, mängis toredaid mänge ja tõi kaasa õnne, mida rohkelt ka põrandale jagus ning mis pärast kadride lahkumist kõik hoolikalt kokku korjati.

08.11.2019 Mardipäev

Mardipäeva laulud, mängud ja traditsioonid kestavad. Muumide rühma mardisandid Pätude rühma külastamas.

04.10.2019 Leivanädal: erinevate maade leibade degusteerimine

Muumide rühma lapsed degusteerisid leivanädalal erinevate maade leibasid. Lapsed pidid mõistatama, mis maa leib miski on ning paigutama lipud ja kaardid õigesse kohta. Otsisime maade asukoha üles ka suurelt maakaardilt ning vaatlesime  ja võrdlesime erinevaid lippe. Pärast seda, kui kõik leivad olid maitstud, valis iga laps oma lemmiku. Kõige rohkem hääli sai Hiina aurutatud valge leib. Lapsed said ka ise taignast pätsikesi voolida. Valmistasime soolataigent, mida lapsed loovalt seemnete ja marjadega kaunistasid.

02.04.2019 Britta ja Tobiase Abu Dhabi reis

Britta ja Tobias käisid oma ema, isa , vanaema ja vanaisaga reisil Abu Dhabis. Lapsed näitasid oma reisist pilte ja videoid ning jutustasid, mida nad reisil nägid ja tegid.

11.03.2019 Sanderi Tai reisi muljed

Sander käis reisil Tais ja jutustas oma kogemustest ja nähtust ning näitas oma reisipilte ka teistele Muumide rühma lastele. Lisaks otsisime kaardilt üles Tai ja vaatasime kui kaugel see Eestist asub.

09.11.2018 Tähistasime Mardipäeva

Pätude rühma lapsed käisid Muumide rühmas mardisandis. Mardisandid laulsid, küsisid mõistatusi ja üheskoos mängiti laulumängu. Muumide rühma lapsed meisterdasid mardimaske.

08.10.2018 Varjupaiga loomadele toitu ostmas

Käisime lastega poes ja valisime Tartu Koduta Loomade Varjupaiga koertele ja kassidele toitu ning lisaks ostsime loomadele ka mõned mänguasjad.

28.09.2018 Mihklilaat

Teist aastat korraldasime heategevusliku mihklilaada Tartu Koduta Loomade varjupaiga heaks. Lapsed ja lapsevanemad kauplesid isetehtud hoidistega ja küpsetistega. Lapsed tõid müüki oma mänguasju ja raamatuid. Loomulikult ei puudnud laadalt ka õnneloos, sai teha näomaalinguid ja võtta osa üles seatud mängudest.

Õnneloos

Mihklilaadaga kogusime loomade varjupaigale 198,30 eurot. Saadud summa eest ostame loomadele toitu.