Anni Lasteaed

Õppeasutus koolieast noorematele lastele

LAPSEL ON KEISRI ÕIGUS

MAGADA KAHE KASUKA VAHEL

KIIKUDA MAA JA TAEVA VAHEL

JONNIDA VAHEL, KIUSATA VAHEL,

KURI OLLA KURJUSE TÕTTU

HEA OLLA HEADUSE TÕTTU

ARMULIKULT ANDEKS ANDA

LAPSEL ON KEISRI ÕIGUS

KROONI KANDA JA TROONIL PÜSIDA

LAPSEL ON KEISRI ÕIGUS

KOHUT MÕISTA JA VASTUST KÜSIDA

LAPS NÄEB LIGIDALE

MÄLETAB KAUGELE

NÄEB SU SILMATAGUSE SISSE

MÄLETAB UUDE SAJANDISSE

 

L. HAINSALU

Meist lähemalt

Sverresson OÜ aitab lapsi ja peresid viies koolieelses eas lastele Anni Lasteaias läbi õppe- ja kasvatustegevusi.

Anni Lasteaed on keskkonnamärgise “Roheline lipp” omanik.

                     

Missioon

Pakkuda kliendile parimat teenust ja usalduslikku konsultatsiooni ning töötajatele koolitust ja karjäärivõimalust.

Visioon

Saada klientide jaoks tunnustatud ja hinnatud, kliendivajadustest juhitud, parimaks teenust osutavaks ettevõtteks oma tegevusvaldkondade raames.

Meie põhiväärtused:

Osalus

oleme huvitatud kõikide huvipoolte organiseeritud ja informeeritud kaasamisele organisatsiooni strateegiliste plaanide loomisel, teostamisel ja hindamisel;

Austus

austame iseend, kolleege, kliente ja konkurente; väärtustame kliente – igaüks neist on ainulaadne ja kordumatu;

Usaldusväärsus

pakume usaldusväärset teenust ja julgeme võtta vastutust; täidame lubadused ja peame kinni kokkulepetest;

Läbipaistvus

täidame seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti antud lubadusi; tagame informatsiooni kättesaadavuse kõikidele huvigruppidele;

Avatus

oleme avatud üksteisele, teadmistele, tagasisidele ja uutele ideedele ning võimalustele, ühistele ettevõtmistele ja saavutustele; oleme orienteeritud koostööle erinevate huvigruppidega, sh ka rahvusvahelisel tasandil;

Sallivus

oleme sallivad erisuste suhtes

Järjepidevus

omandame uusi teadmisi, oskusi ja rakendame neid ellu; tagame teenuste kõrge kvaliteedi ja asjatundlikkuse; areneme pidevalt tuleviku suunas ja anname hinnangu oma töö tulemustele ning õpime kogemustest; julgeme teha tulevikku suunatud otsuseid;

Professionaalsus

usume oma töötajate oskustesse ja võimetesse; meie töötajad on motiveeritud oma ala spetsialistid, orienteeritud arengule ja uutele lahendustele; hoiame ja arendame erialast oskusteavet ning tegutseme seatud eesmärkide täitmise nimel;

Missioon

Pakkuda kliendile parimat teenust ja usalduslikku konsultatsiooni ning töötajatele koolitust ja karjäärivõimalust.

Osalus

oleme huvitatud kõikide huvipoolte organiseeritud ja informeeritud kaasamisele organisatsiooni strateegiliste plaanide loomisel, teostamisel ja hindamisel;

Austus

austame iseend, kolleege, kliente ja konkurente; väärtustame kliente – igaüks neist on ainulaadne ja kordumatu;

Usaldusväärsus

pakume usaldusväärset teenust ja julgeme võtta vastutust; täidame lubadused ja peame kinni kokkulepetest;

Professionaalsus

usume oma töötajate oskustesse ja võimetesse; meie töötajad on motiveeritud oma ala spetsialistid, orienteeritud arengule ja uutele lahendustele; hoiame ja arendame erialast oskusteavet ning tegusteme seatud eesmärkide täitmise nimel;

Avatus

oleme avatud üksteisele, teadmistele, tagasisidele ja uutele ideedele ning võimalustele, ühistele ettevõtmistele ja saavutustele; oleme orienteeritud koostööle erinevate huvigruppidega, sh ka rahvusvahelisel tasandil;

Läbipaistvus

täidame seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti antud lubadusi; tagame informatsiooni kättesaadavuse kõikidele huvigruppidele;

Järjepidevus

omandame uusi teadmisi, oskusi ja rakendame neid ellu; tagame teenuste kõrge kvaliteedi ja asjatundlikkuse; areneme pidevalt tuleviku suunas ja anname hinnangu oma töö tulemustele ning õpime kogemustest; julgeme teha tulevikku suunatud otsuseid;

Sallivus

oleme sallivad erisuste suhtes