Rohelise Kooli tegevuskava 2021-2024

2021/2022 õppeaasta teemad:

 • Elurikkus ja loodus
 • Lasteaia õu
 • Tervis ja heaolu
 • Energia

KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 • Hoolime loodusest ja keskkonnast, endast ja teistest – oleme osa loodusest.
 • Hoolime loomadest ja lindudest.
 • Tegutseme palju õues.
 • Hoiame energiat kokku.
 • Ruumist lahkudes kustutame tuled.
 • Kasutame vett säästlikult.
 • Sorteerime jäätmeid ja vähendame jäätmete teket, taaskasutame.
 • Kasutame keskkonnasõbralikke vahendeid ja materjale.