Rohelise Kooli tegevuskava 2018-2021

2018/2019 õppeaasta teemad:

 • Elurikkus ja loodus
 • Lasteaiaõu
 • Tervis ja heaolu

2019/2020 õppaasta teemad:

 • Globaalne kodakondsus
 • Transport
 • Kliimamuutused
 • Energia

2020/2021 õppeaasta teemad:

 • Meri ja rannik
 • Vesi
 • Jäätmed
 • Prügi

KESKKONNAPÕHIMÕTTED:

 • Hoolime loodusest ja keskkonnast, endast ja teistest – oleme osa loodusest.
 • Hoolime loomadest ja lindudest.
 • Tegutseme palju õues.
 • Hoiame energiat kokku.
 • Ruumist lahkudes kustutame tuled.
 • Kasutame vett säästlikult.
 • Sorteerime jäätmeid ja vähendame jäätmete teket, taaskasutame.
 • Kasutame keskkonnasõbralikke vahendeid ja materjale.