Eesti Vabariik 100 algatuse “Igal lapsel oma pill” toel suurenes Anni Lasteaia pillide kogu.

Projekti “Igal lapsel oma pill” toel soetati lasteaiale kolm džembet ja ksülofon. Pille kasutatakse peamiselt muusikategevustes erinevate lastelaulude saateks, laulumängude läbiviimisel ning rütmipillide ansamblis ja orkestris, samuti lasteaia pidudel ja esinemistel. Tänu projektile on lasteaia pillide valik, millega lastel on võimalus tutvuda ja mida mängima õppida, mitmekesisem.

Projekti “Igal lapsel oma pill” eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ning projekti finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus.