Sobitusrühm

Pätude rühma iseloomustus
Pätude rühm on sobitusrühm, kus on lapsed  vanuses 2 a – 4 a.
Õppe- ja kasvatustegevuses lähtume:
  •  lapse individuaalsest arengutempost, toetades lapse arengut koostöös lapsevanemaga;
  • pöörame tähelepanu sotsiaalsete oskuste kujunemisele, pingevabale mängu- ja õpikeskkonnale;
  • lapse loomulikust huvist katsetamise ja uurimise vastu;
  • tundemaailma rikastamisest läbi  muinasjuttude, muusika ning eneseväljenduse loovtegevustes.

Rühma meeskond:

Rühma õpetajad:
Maarja
Anne

Õpetaja abi:
Margit