Vesi

 

26.07.2023 Maalimine veega

Arutlesime lastega teemal, mis värvi on vesi. Maalisime veega erinevatele pindadele ja uurisime, mis juhtub.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Lasteaia õu, Elurikkus ja loodus, Tervis ja heaolu.

20.09.2022 Uurime vihma

Uurisime Muumide rühma lastega, kuidas tekib vihm. Lapsed kuulasid vihma häält ja mõistatasid, mis hääl see võiks olla. Läbi muinasjutu “Veepiisakeste õhureis” lavastasime vihma tekkimise loo. Õues uurisime veelompide kuju. Kuna parasjagu oli matemaatikas teemaks kujundid ring ja kolmnurk, siis otsisime neid kujundeid. Märkisime käbidega ära veelombi piiri ning järgnevetel päevadel vaatlesime, kas lomp on läinud suuremaks või väiksemaks. Kui oli väiksemaks jäänud, arutlesime, miks see nii on, saime veelkord tuletada meelde aurustumist ja pilvede tekkimise lugu.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus, Lasteaia õu.

13.09.2022 Ekskursioon reoveepuhastusjaama

Tänu lapsevanemale õnnestus meil 4-7 aastaste lastega külastada Tartu reoveepuhastusjaama. Eesmärk oli teada saada kuhu kasutatud vesi läheb ning mis sellest edasi saab. Lapsed said ülevaate, kuidas toimub vee puhastamine, missugused etapid läbitakse ning kuhu puhastatud vesi jõuab.

Teadmiste kinnistamiseks arutasime järgmisel päeval kõik kuuldu ja nähtu veelkord üle ning lapsed joonistasid ekursioonist pildi.

Ühe jätkutegevusena meisterdasid lapsed veel reoveepuhastusjaama mudeli.

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Jäätmed ja prügi, Tervis ja heaolu.

25.03.2021 Katse: ujub või upub?

Muumid ja Pätud uurisid üheskoos, missugused esemed jäävad vee pinnale ja missugused vajuvad põhja.

24.03.2021 Kuidas vesi puhtaks saab?

Muumid uurisid läbi raamatu, kuidas käib vee puhastamine ning konstrueerisid ühistööna erinevatest materjalidest vee puhastamise protsessist maketi. Lapsed said teada, kuidas jõuab vesi kraani, mis saab kasutatud veest edasi ning miks on tarvis vett puhastada ja puhtana hoida.

Maketi planeerimine

Kõrtest torud juhivad vett edasi

Ühistööna valminud makett

 

23.03.2021 Väikesed teadlased

Viisime läbi katse, et teada saada, kuidas vesi taimes liigub ning mis juhtub hiina kapsa lehega, kui lisame veele toiduvärvi.

Täitsime töölehe “Enne ja pärast”. Ühte klaasi panime puhast vett ja teistesse punase, sinise ja rohelise toiduvärviga segatud vee. Lehed värvusid oodatust tagasihoidlikumalt, küll aga oli näha, kuidas kapsa lehel olid peenikesed sooned värvunud vastavalt veele. Katses tuli välja see, et toiduvärvides närtsisid lehed peaaegu kohe, kuid puhtas vees säilitas leht oma algse kuju kauem. See andis võimaluse lastega arutleda, kus toiduvärve kasutatakse ja kas need on tervislikud.

Vee värvimine toiduvärviga

Töölehtede täitmine

Lehed alguses

Lehed katse lõpus

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

 

22.03.2021 Kuidas saan vett kokku hoida?

Vee teemaga seoses arutlesime Muumidega, kuidas saame vett kokku hoida. Mõtted panime kirja.

19.03.2021 Vee ringkäik looduses

Uurisime Muumidega nädala jooksul S. Lelbreti raamatu “Veetilgakeste rännuretk” järgi väikest ja suurt veeringet looduses.

Väikese veeringe saime veel selgemaks läbi segatehnikas kunstitöö. Lapsed rebisid, liimisid ja voolisid.

Lapsed kleepimas ja voolimas

Tööde valmimine

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega “Meri ja rannik”, “Jäätmed ja prügi”.

 

26.01.2021 Katse: kohev lumi

Muumide rühma lapsed õppisid, et lumi ja vesi on tegelikult sama aine ning said teada, et lume ja vee tihedused on erinevad läbi praktilise katse.

Lapsed teadsid, et lumi muutub tuppa tuues veeks. Katse jaoks panime purgi lund täis ning märkisime markeriga ära, kuhu maani lumi ulatub. Lapsed märkisid selle ka oma töölehele ja ennustasid ning märkisid, kui palju võiks purgis olla vett, kui lumi on ära sulanud. Ainult ühe lapse ennustus läks täppi.

 

Lund täis purk

Ennustuste tegemine

Lumest saadud vesi

13.01.2021 Jäävitraaž

Läbi loovtöö uurisid lapsed vee omadusi ning kuidas tekib jää. Valmisid efektsed vitraažid lasteaia õueala kaunistuseks.

Loendamine

Kerged asjad tõusevad pinnale

Vitraažid õueala kaunistamas

Vitraažid aiapostidel

Armastus looduse vastu

Lisaks on tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Lasteaia õu.