Transport

03.03.2023 Sõidukid liikluses

Pätud uurisid liiklusteemat läbi lastekirjanduse, meisterdamise ja mängu.

 

08.02.2023 Talvine matk: rongiga Vapramäele

Viisime lapsed rongiga sõitma. Sõitsime rongiga Tartust Peedule ning sealt seadsime sammud Vapramäe matkarajale. Vaatlesime talvist loodust ja metsa, otsisime loomade tegutsemisjälgi ja tähti ümbristevast loodusest, tegime lõket, jõime teed ning küpsetasime lõkkel kaasavõetud toitu.

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Tervis ja heaolu, Kliimamuutused.

26.-30.09.2022 Liikumisnädal

Ühendus Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile korraldasid 23.-30. septembrini Eestis spordinädala. Selle raames korraldasime lasteaias liikumisnädala, kus kutsusime kõiki peresid üles kasutama sel nädalal lapse lasteaeda toomiseks ja koju viimiseks tervise- ja keskkonnasõbralikke liiklemisviise, näiteks võimalusel liikuda jalgsi või rattaga või kombineerida erinevaid viise. Märkisime lastega nädala jooksul üles, kes millega lasteaeda tuli.

Uurisime Muumide rühma lastega kaardilt nende teekonda kodust lasteaeda, kes elab lähemal, kes kaugemal, kui pikk on vahemaa ning millega neil oleks kõige parem lasteaeda tulla ning palju selleks aega kulub. Lapsed said korrata oma kodu aadressi. Järjestasime ennast vastavalt teekonna pikkusele lähemalt kaugemale, samuti maja numbrite järgi väiksemast suuremani ning lasteaeda tuleku järjekorra järgi. Kaardile märksisime laste kodu asukoha ning võrdlesime, kes elab kaugemal, kes lähemal.

Liikumisnädala raames toimus ka spordipäev.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Tervis ja heaolu, Kliimamuutused.

16.09-20.09.2019 Liiklusnädal ja autovaba päev

Liiklusnädala raames toimus lasteaias autovaba päev, mille eesmärgiks oli leida alternatiivseid liiklemisviise ning juhtida tähelepanu sellele, missugune on autode mõju keskkonnale, kliimamuutustele ning muuhulgas ka tervisele.

Autovaba päeva reklaamimiseks meisterdasid Muumide rühma lapsed ühistööna plakateid, mis kutsusid üles jätma 19. septembril auto koju ning kasutama muid liiklemisviise.

Tore, et paljud vanemad tulid aktsiooniga kaasa ning leidsid lapse lasteaeda toomiseks muu liiklemisviisi. Osavõtt ei olnud küll 100%, kuid esmakordse sündmuse kohta oli tulemus päris hea. Loomulikult võtsid autovabast päevast osa ka lasteaia töötajad.

Lapsed, kes võtsid autovaba päevast osa, said tänukirja, mis tunnustas eeskujuks olemise ning keskkonnast ja loodusest hoolimise eest.

Terve nädala jooksul said lapsed Maanteeameti liiklusplakatile märkida, millega nad lasteaeda tulid.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks õmbles õpetaja Maarja lasteaeda toreda liiklusvaiba, millel nii Muumide kui Pätude rühma lastele meeldis liiklusmänge mängida. Muumid meisterdasid ka liiklusmärgid, mis täiendasid vaipa väga hästi.

Lisaks on tegevused seotud teiste Rohelise kooli programmi teemadega nagu Kliimamuutused, Tervis ja heaolu, Globaalne kodakondsus, Elurikkus ja loodus.