Keskkonnateadlikkuse suurendamisele suunatud projekt Aastaring looduses

 

Kestus: september 2013 – 30. juuni 2014

Eesmärk: toetada Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas seatud õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide täitmist valdkonnas Mina ja keskkond läbi loodusmatkade ja õuesõppe tegevuste 2013/2014 õ-a.

Projekti tegevused

  • Sügisene matk Vapramäe matkarajal
  • Talvine matk “Jälgede jahil” Vapramäe matkarajal
  • Kevadmatk Vapramäe matkarajal
  • Looduse uurimise vahendite soetamine – binoklid, putukauurimisnõud, loodusuurija komplektid, vaatlusanum “Vihmaussi maailm”
  • Juur- ja köögiviljade ning lillede kasvatamine lasteaia katseaias

Tegevustest lähemalt

Uurisime vihmausside elu ja vajalikkust läbi vaatlusanuma „Vihmaussi maailm“. Vaatluse tulemusena koostasid lapsed vihmaussiraamatu, kuhu nad kleepisid ja joonistasid pilte vihmaussidest ning mõtlesid välja loo vihmaussist.

Kasvatasime koos lastega lilletaimi – külvasime, kastsime, istutasime. Aias said mulda pandud herned, oad, petersell, till, porgand, redis, sibul, kaalikas. Jääme ootama nende tärkamist!

25. aprillil käisime Vapramäel kevadmatkal.

Vaatlesime, kuidas tuttav mets ja matkarada kevadel välja näevad. Otsisime kevade tunnuseid, uurisime pungi puudel ja lilli metsa all ning kuulasime lindude laulu. Lindude lähemaks uurimiseks olid meil kaasas ka binoklid.

Lapsed koostasid looduskogu.

Hiljem meisterdasid lapsed korjatud looduslikust materjalist Vapramäe Vapu.

   

Lisaks sellele muutsid matka huvitavaks põnevad mängud ja mängulised liikumisviisid matkarajal.

17. jaanuaril 2014 käisime talvisel matkal “Jälgede jahil” Vapramäel.

 

Otsisime nii loomade kui lindude jälgi. Leidsime palju ka inimtegevuse jälgi. Kehastusime ise metskitseks ja jäneseks. Viisime lindudele ja loomadele toitu.

9. oktoobril 2013 käisid Anni lasteaia lapsed sügisesel matkal Vapramäel.

Lapsed vaatlesid sügisest loodust – taimi, puid ja seeni.

Koos otsiti loodusest värve…

…kopeeriti puukoort ja koostati looduskogu, mida hiljem luubiga lähemalt uuriti.

 

Pärast matka kosutati end väikesel piknikul ja lastel jäi aega ka oma mängudeks. Oli tore päev!

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Hello