Jäätmed ja prügi

04.12.2023 Uus elu vanale CD plaadile

Muumid meisterdasid endale vanast CD plaadist ja pudelikorgist uue mänguasja – vurri.

01.12.2023 Jäätmete sorteerimine Blue-bot robotiga

Muumide rühma lapsed sorteerisid Blue-bot roboti abil mänguliselt jäätmeid, läbi mille said selgemaks erinevad jäätmete liigid ning millisesse prügikasti need käivad.

Mängu autor: Kadri Ojaste.

30.11.2023 Leiutised looduse puhtamaks muutmiseks

Muumide rühma lapsed mõtlesid välja lahendusi, kuidas loodust ja vett jäätmetest puhastada. Näiteks valmisid mitmesugused tehased jäätmete kogumiseks ja ümber töötlemiseks.

27.11.2023 Euroopa jäätmetekke vähendamise nädal

15.09.2023 Maailmakoristuspäev

Igal sügisel osaleme lastega maailmakoristuspäeval, et meid ümbritsev maailm saaks puhtam, ilusam ja turvalisem kõigile elusolenditele.

Käisime lasteaia ümbrust koristamas kogu lasteaiaga, jalutuskäigul osalesid ka 2-aastased lapsed.

Leidsime peamiselt pisikest prügi ning kaasa võetud väikesed kotid said täidetud.

Lapsed mõistsid, miks ei tohi prügi maha visata. Tagasisidena ütles lapsevanem, et 4-aastane laps oli kodus öelnud: “Kuidas inimesed on küll nii rumalad, et viskavad prügi maha”.

Lisaks olid tegevused seotud Rohelise Kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Lasteaia õu, Tervis ja heaolu, Globaalne kodakondsus, Kliimamuutused.

18.-28.04.2023 Global Action Days 2023

Võtsime osa ülemaailmsest algatusest Global Action Days, kus osales ühtekokku 87 riiki üle maailma, et teha midagi keskkonna heaks. Global Action Days kutsus üles vähendama keskkonnasaastet, keskendudes viiele säästliku tarbimise põhimõttele – keeldu, vähenda, taaskasuta, töötle ümber ja leia uus otstarve.

1. KEELDU – tee üks lihavaba päev!

Korraldasime lasteaias taimetoidu päeva, paludes toitlustajal selleks päevaks panna kokku vastav menüü. Lisaks valmistasime ise lastega taimetoitu, rääkisime selle kasulikkusest ja loomakasvatuse mõjust keskkonnale. Pätude rühma lapsed valmistasid lehtkapsa krõpse ja Muumide rühma lapsed köögiviljadest värvilise salati.

2. TAASKASUTA – raamatuvahetuspäev!

Lapsed said ülesandeks võtta lasteaeda kaasa raamat, mis neile meeldis ja mida nad on valmis kellelegi teisele edasi andma. Rääkisime, millest ja kuidas paberit valmistatakse ja vaatasime vastavasisulist videot. Arutlesime, kuidas saame ise igapäevaselt paberit kokku hoida. Lapsed voltisid ja joonistasid oma miniraamatud, mida samuti üksteisega vahetati.

3. LEIA UUS OTSTARVE – anna asjadele uus elu!

Otsustasime vanast nukumajast teha putukahotelli. Eelnevalt tutvustasime lastele, missuguses majas putukad tahaksid elada ja kus see peaks paiknema. Üheskoos valiti sobiv koht ja asuti meisterdama. Lapsed saagisid ja puurisid ning kujundasid putukahotelli sisu. Hotell sai laste tegu ja nägu. Kui hotell valmis, asuti aktiivselt sinna elanikke otsima.

4. TÖÖTLE ÜMBER – prügipiknik!

Kogu lasteaed seadis sammud lähedal asuvate tänavate ääri koristama. Kõige enam leiti pisiprügi.

Lisaks olid tegevused seotud Rohelise Kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Lasteaia õu, Tervis ja heaolu, Globaalne kodakondsus, Kliimamuutused.

12.04.2023 Taaskasutus ergutab loovust

Uurisime ja õppisime Muumide rühmas putukaid, mis kajastus ka kunstitöös. Kasutasime kleepetöös riidejääke ja pudelikorke.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise Kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

05.12.2022 Taaskasutus kunstitöödes

Meisterdasime Muumidega vanadest postkaartidest ja plastkaantest jõuluehted, mis hiljem sättisime õue jõulupuud ehtima.

16.09.2022 Maailmakoristuspäev 2022

Võtsime lasteaiaga juba mitmendat aastast osa maailmakoristuspäevast. Kõik rühmad osalesid lasteaia lähiümbruse tänavate koristamisel. Eelnevalt arutasime lastega, miks seda üldse peab tegema, miks ei tohi prügi maha visata, kuhu erinevad jäätmed lähevad, mis neist edasi saab, mis juhtuks, kui kõik viskaksid prügi ja jäätmed maha ning kus on nende õige koht. Võtsime kaasa mitu kotti ning korjasime jäätmeid liigiti, pärast retke viisime need õigetesse prügikastidesse. Hea meel oli tõdeda, et võrreldes eelmiste aastatega oli meie saak väike. Leidisme peamiselt pisiprügi – kommipabereid, suitsukonisid, kilejuppe.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Tervis ja heaolu.

17.09.2021 Maailmakoristuspäev

Meil on heaks traditsiooniks saanud igal aastal maailmakoristuspäeval osalemine. Sellel aastal võttis osa terve lasteaed, ka kõige pisemad 2-3-aastased Pätude rühmast, kes tegid lühikese jalutuskäigu lasteaiast üldse mitte kaugele, kuid leidsid sellegipoolest mõnekümne meetri raadiuses lasteaiast palju prügi. Muumid tegid pikema jalutuskäigu tiigi äärde, kuhu olime nädala alguses teinud õppekäigu ning kuna märkasime tiigis palju prügi, otsustasimegi võtta reha kaasa ja seada maailmakoristuspäeval sammud just tiigi äärde. Lisaks korjasime minekul ja tulekul teeääred puhtaks. Eraldi sorteerisime leitud pudelid. Jupike maailma sai jälle puhtamaks!

Muumid koristamas

Tiigi ääres

Muumide saak

20.04.21 Katse “Jäätmete lagunemine looduses” tulemus

Sügisel matsime aeda kasti maha paberi, papitüki, kommikarbi sisu, šokolaadipakendi ja kilega paberkoti, et näha, mis nendega kevadeks juhtub ja kas nad lagunevad looduses (vt allpool). Nüüd oligi aeg näha, mis neist on saanud. Üles leidsime šokolaadipaberi, kommikarbi sisu ja kilega paberkoti kile. Kadunud olid paber, papp ja kilega paberkoti paberist osa. Lastele meeldis väga mullas kaevata, nii et tegevus läks loomulikult üle vulkaani ehitamiseks.

Väljakaevamised

Vulkaani ehitamine

Katse tulemus

12.01.2021 Jäätmete sorteerimise kast

Detsembrikuus saime Muumide rühma koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega jäätmete liigiti kogumise kasti. Kogume eraldi pakendid, paberi ja papi ning olmejäätmed. Lastele meeldib väga erinevaid jäätmeid ära viia ja uurida, kuhu, see tuleb panna.

Kast jäätmete liigiti kogumiseks

30.11.2020 Küünlalaterna meisterdamine

Maalisime Muumide rühma lastega advendiaja alguse puhul küünlalaternaid. Taaskasutasime vanu purke.

Klaasivärvidega purkide maalimine

Purke kaunistamas

Laste looming

Laternad näitusel

03.11.2020 Lehekompost

Mida teha sügiseste mahalangenud lehtedega? Meie otsustasime teha lehekomposti. Selleks andsime aiavõrgule silindri kuju, et sinna lehti sisse koguda. Põhja panime oksi. Lapsed riisusid ja vedasid lehed kogumiskohta. Lehti mahtus pisikesse aiavõrgust tehtud kompostimiskohta üllatavalt palju. Meie õunapuu ja pirnipuu alused said lehtedest korralikult puhtaks. Kõige peale panime rabarberilehti, et puulehed laiali ei lendaks.

Huvitavad leiud – number 1

Kõige alla oksad

Lehtedega täitmine

Lehtede riisumine

Kompost valmis

Selline nägi välja lõpptulemus

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Lasteaia õu, Elurikkus ja loodus.

27.10.2020 Näitus “Vana soki uus elu”

Koostöös peredega korraldasime lasteaias taaskasutuse näituse “Vana soki uus elu”. Ülesanne oli vanast üksikust sokist midagi meisterdada. Kokku tuli vahva näitus ning igas asi oli ainulaadne ja kordumatu, mida poest ei saa osta ning mida kellelgi teisel ei ole.

Sokiuss

Muumide rühma vahvad meisterdused

Jänes ja pingviin

Lind ja kass

Nukk, jänes, kass

Pätude rühma toredad tegelased

…veel toredaid tegelasi

Näitus

23.10.2020 Tartu Loodusmaja õppeprogramm “Vähem prügi”

Osalesime Tartu Loodusmaja õppeprogrammis “Vähem prügi” KIK keskkonnateadlikkuse programmi toel. Lapsed tutvusid jäätmete liigiti kogumisega: ohtlikud jäätmed, olmejäätmed, biojäätmed, paber ja papp, pakendid. Lapsed said teada, mida kuhugi sobib panna ning leida erinevatele jäätmetele õige ämbri. Lisaks said lapsed tutvuda kompostriussidega, koos peenestatud paberi ja mullaga. Lapsed said teada, kuidas muld tekib ning miks on selleks vaja vihmausse. Seejärel said lapsed luupidega kompostiusse ja mulda uurida.

Ämbrid eri liiki jäätmetele

Jäätmete sorteerimine

21.10.2020 Katse: jäätmete lagunemine looduses

Tegime Muumide rühma lastega katse, mille tulemusi näeme alles kevadel. Matsime lasteaia aias olevasse kasti erinevaid jäätmeid, et näha, mis neist kevadeks saab. Lapsed said teha ennustusi, mis millegagi võib juhtuda. Mulda läksid paber, papp, kommikarbi sisu, šokolaadipakend, kilega paberkott. Selgitasime lastele, et see on katse, uurimistöö ja tegelikult nii ei tehta.

Katse algus

Augu kaevamine

Jäätmete matmine

20.10.2020 Jäätmete sorteerimise mäng

Muumide rühma lapsed õppisid jäätmete sorteerimise vajalikkuse kohta ning said teadmisi, mis saab jäätmetest edasi. Lapsed said erinevatele jäätmetele leida õige asukoha. Lisaks vaatasime koos lastega üle, kuhu lasteaias erinevad jäätmed käivad ja mida eraldi kogutakse.

Erinevad jäätmed

Jäätmete liigiti kogumise kastid

Jäätmete õigesse kasti paigutamine

20.10.2020 Mõttekaart: kuidas tekiks vähem prügi?

Arutlesime Muumide rühma lastega, mida saame meie teha, et tekiks vähem prügi. Üheskoos leidsime päris palju võimalusi.

19.10.2020 Vajadused ja soovid

Arutlesime lastega, millised asjad on eluks vajalikud ning millised asjad on need, mida tahame, kuid tegelikult ei vaja.

14.10.2020 Taaskasutus kunstitöödes

Tualettpaberi rullidest ja vanadest CD plaatidest sügisesed puud

Vanadest CD plaatidest tuulekellad, sügisesed kaunistused

Tegevus on seotud ka Rohelise kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Kliimamuutused.

18.09.2020 Maailmakoristuspäev 2020

18. septembril tähistasime lasteaias autovaba päeva, eesmärgiga säästa keskkonda ja väärtustada liikumise tähtsust. Selle päevaga sobitus väga hästi ka seekordne maailmakoristuspäev, millesse ka oma lasteaia lastega pisikese panuse andsime, koristades lasteaia ümbrust ja lähedal asuvaid tänavaääri. Kogutud jäätmed sorteerisime ja viisime õigetesse jäätmete kogumise konteineritesse. Lastele selline “aaretejaht” meeldib alati väga.

27.05.2020 Seemnepaberi valmistamine

Valmistasime Muumide rühma lastega paberijääkidest seemnepaberit. Paar päeva varem panime paberitükid vette ning kui need olid piisvalt kaua ligunenud, purustasime need saumiksriga ühtlaseks massiks. Kasutasime piparkoogivorme paberi vormimiseks. Kuivatasime üleliigse vee ning surusime seemned paberimassi sisse, seejärel jätsime need kuivama. Hiljem, kui seemnepaberid olid täielikult kuivanud, meisterdasime kaardid juhistega selle kasutamiseks. Iga laps joonistas sinna ka lille, mis tema seemnepaberist kasvab.

Paberimassi valmistamine

Paberimassi piparkoogi vormidesse surumine

Kaartide valmistamine

06.03.2020 Kevadkoristus

Tegime Muumide rühma lastega väikese jalutuskäigu lasteaia ümbruses, eesmärgiga otsida esimesi kevade märke ja vaadelda lindude tegevust. Kui lapsed kuulsid, et läheme jalutuskäigule, küsisid nad kohe, et kas nad võivad prügi ka korjata ja et kindlasti tuleb kilekott kaasa võtta ning parem juba mitu, sest jäätmed tuleb ju sorteerida ka. Nii siis sai meie kevade vaatlusest rohkem prügi otsimise retk ning möödaminnes sai pilk ka lumi- ja märtsikellukestele heidetud.

Jaanuar 2020 Trummiprojekt koostöös peredega

Koostöös vanematega korraldasime lasteaias taaskasutusprojekti, mille käigus valmis igal lapsel trumm, mida kasutame lastega muusika- ja liikumistundides ning lasteaia üritustel.

Kõigepealt palusime vanematel tuua lasteaeda ämbri, mida enam ei vajata ja sobib taaskasutuseks ning söögipulgad trummipulkade meisterdamiseks.

Koos lastega muutsime ämbrid trummideks ning iga laps kaunistas trummi vastavalt oma soovile.

Trummi kaunistamine

Trummimäng muusikategevuses

Trummimäng vabal ajal

20.09.2019 Maailmakoristuspäev

Andsime on oma väikse panuse maailmaparandamisse, koristades tänavaid lasteaia ümbruses. Eelnevalt arutlesime lastega, miks see on vajalik, missugust mõju avaldab prügi mahaviskamine loodusele, loomadele ja lindudele, kuhu prügi käib ning miks on seda vaja sorteerida. Rääkisime ka ohutusnõuetest prügi korjamisel.

Oma retkel leidsme palju kilet, kommipabereid ja pakendeid, suitsukonisid, klaasikilde, ühe patarei, vana saapa ja palju muud. Kõige rohkem koguneski olmejäätmeid. Eraldi kogusime jäätmed, mida on võimalik ümbertöödelda (paberi, klaasi, metalli) ja ohtlikud jäätmed. Jäätmed viisime lasteaia lähedal olevatesse konteineritesse ning olemejäätmed lasteaia olmejäätmete prügikasti. Leidsime, et väga palju on pisijäätmeid, mida esmapilgul ei märka ning palju on peidetud põõsaste ja hekkide alla. Lapsed sattusid jäätmeid otsides hasarti ning võtsid ülesannet väga tõsiselt – kõik asjad said välja kaevatud!

Tegevus on seotud ka teiste Rohelise kooli programmi teemadega nagu Kliimamuutused, Elurikkus ja loodus, Globaalne kodakondusus, Tervis ja heaolu.

13.05.2019 Miksteatri etendus “Kulplased”

Meie lasteaias käis külas Miksteater õpetliku etendusega “Kulplased”. Etendus rääkis jäätmekogumisest, keskkonnasäästlikkusest ja pakendite taaskasutamisest.

23.04.2019 Keskkonnateemaline näidend “Paberi seiklused”

Inspireerituna raamatust E.H. Sits “Nätsupaberi rännak” lavastasime Muumide rühmas loodushoiust ja jäätmete taaskasutusest rääkiva näidendi “Paberi seiklused”.

Näidendis vajaminevad rekvisiidid meisterdasid lapsed ise.

Näidendi proov

Näidendiga esinesime Tartu eralasteaedade näitemängupäeval Puhhi lasteaias.

Näidend tuleb esitamisele ka emadepäeva üritusel.

08.04.2019 Taaskasutuskunst: piimapakkidest nukud

Novembris otsustas Rohelise kooli töörühm hakata koguma pakendeid muust prügist eraldi. Niisiis oli meil kogunenud juba hulk piimapakke, millest ostustasime Muumide rühma lastega meisterdada nukud. Kunstitegevuse eesmärk oli õppida umbsõlme sidumist, mis lastel tegevuse lõpuks tuli juba päris hästi välja. Iga laps sai ise otsustada, mis nuku ta teeb ja ise näo kujundada. Nii valmisid meil kassid, öökullid, tihased, ükssarvkass, koer. Lastele meeldisid nukud väga. Kohe kui nukud valmis said, hakkasid nad nendega mängima.

See on tihane.

01.02.2019 Taaskasutuskunst: korkidest päike

Meisterdasime lastega pudelikorkidest päikese. Arutlesime, miks on päike vajalik loodusele, taimedele ja kõigele elavale.