Meri ja rannik

30.05.2024 Paadiretk Emajõel

Muumid käisid Maiker-Lumiiri isaga Emajõel paadisõidul. Vaatlesime loodust, nautisime sõitu ja ilusat ilma.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Transport, Elurikkus ja loodus, Tervis ja heaolu, Vesi.

08.11.2023 Etendus isadele “Kuhu kadusid kalad?

Õppisime Muumide rühma lastega jõeelustiku ja kalade teema raames ära näidendi “Kuhu kadusid kalad? ning esinesime sellega Pätude rühmale ja isadepäeval isadele.

Lapsed meisterdasid ise näidendiks vajalikud rekvisiidid  – õnge, landid, kalad.

30.10.2023 Tutvumine kalastusvahenditega

Brenna Emilie isa käis rühmas lastele tutvustamas kalastusvahendeid ning rääkis sellest, kuidas käib kalapüük. Lapsed meisterdasid ka ise endale õnge ja landi.

25.10.2023 Õppekäik kalapoodi

Külastasime Muumide rühma lastega Leoki kalapoodi. Uurisime seal müüdavaid kalu, hindu poes, näiteks, mis on poes kõige kallim, mis kõige odavam ning tegime ka ühe ostu. Lapsed valisid välja suitsetatud angersäga, mis jäi neile meelde oma välimuse ja vuntsidega. Lisaks oli poes akvaarium, mida lapsed huviga vaatlesid.

Lasteaias valmistasid lapsed endale angersäga leiba. Lapsed sõid ja kiitsid. Järelejäänud angersägast valmistasime järgnevatel päevadel kalasalatit.

18.10.2023 Kalapoe mäng

Üks laps kinkis lasteaiale edasi oma vana kassaaparaadi. See tõi kaasa poemängu. Lapsed olid eelneval päeval vaadelnud ja joonistanud kalu ning seetõttu sai üles seatud kalapood. Lapsed valmistasid hinnasildid ja kujundasid üheskoos poe. Edasi voltisime rahakotid ning lapsed meisterdasid ostukotte. Jagasime rollid ning mäng sai alata.

13.10.2023 Kalade uurimine

Lapsed uurisid räimi puhastades kalade sisemust, välimust ja kehaosi. Eelnevalt vaatasime õppefilmi “Miks kalad ära ei upu?”.

Puhastatud kalad praadisime ära ning kõige lõpuks said lapsed tulemust maitsta.

12.10.2023 Jõeelustiku tundmaõppimine

Vaatlesime Muumidega jõeelustiku pilti ja õppisime tundma jões elavaid kalu, jõega seotud linde, loomi, putukaid ja taimi.

Matemaatika tegevuseks oli õppemäng “Kalapüük”, kinnistasime numbreid, leisdime eelneva ja järgneva arvu, moodustasime hulki ning koostasime ja lahendasime arvutustehteid.

06.10.2023 Looduslodja jõeretk “Kuidas elad Emajõgi?”

Osalesime KIK keskkonnateadlikkuse programmi toel looduslodja jõeretkel, kus tegime loodusvaatlusi ning tutvusime Emajõega, täpsemalt seal elavate lindude, loomade ja kaladega. Lapsed said uudistada lodja ehitust ning said teadmisi lodjast kui põlisest laevatüübist Emajõel.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Elurikkus ja loodus, Tervis ja heaolu, Vesi, Transport.

12.03.2021 Loovmäng: meri ja rannik

Oma projektõppe “Meri ja rannik” lõpetasime loovmängu päevaga, kus lapsed said rakendada oma õpitud teadmisi mängus. Mängukeskkonna loomiseks said lapsed kasutada erinevaid vahendeid. Helesinistest kangastest said jõed, mis suubusid merre, oranž kangas tähistas liivaranda, suurest patjade kotist sai kalju, jõge ja jõeäärt täiendasime kividega ja piltidega veetaimedest. Jõest ja merest sai püüda kalu. Kaldal tehti lõket ja grilliti kala. Lisaks sai mängida erinevatest mängudest väljaotsitud veeloomadega.

Mängukeskkonna loomine

Jõe ääres

Kalapüük

Konnad tegutsemas

08.03.2021 Kalade maalimine

Muumide rühmas uurisime ja õppisime oma kahenädalase projektõppe “Meri ja rannik” raames teiste teemade seas tundma ka kalu. Lapsed said teadmisi kalade kehaosadest ning õppisid tundma erinevaid liike. Ühe tegevusena maalisime kalu, millest valitud tööd saatsime rahvusvahelisele kalade joonistamistvõistlusele Fish Art Contest.

Kalade maalimine

Galerii kaladest

Kunstnikud loomas

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

05.03.2021 Näitus “Meri ja rannik”

Koostöös lapsevanematega korraldasime kogu lasteaeda kaasava näituse “Meri ja rannik”, mille jaoks lapsed tõid kodust mõne mere ja rannikuga seotud eseme ja/või foto mere ääres käimisest.

Vaatlesime laste poolt toodut hommikuringis, kus iga laps rääkis ja tutvustas teistele kaasa toodud esemeid ja fotosid.

Lapsed tutvustavad oma asju

Merevaigu uurimine

Tükike näitusest

Näitus “Meri ja rannik”

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

03.03.2021 Õppeprogramm “Hülge elu Läänemeres”

Osalesime lastega TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammis “Hülge elu Läänemeres”, kus lapsed said teadmisi hülgetest, kaladest ja lindudest, lisaks ka keskonnahoiust ja mere puhtana hoidmise olulisusest. Lapsed osalesid erinevates õppemängudes ja said osa nukunäidendist.

Hülgete vaatlemine ja uurimine ning uute teadmiste saamine

Memoriin mereelustikust

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus, Jäätmed ja prügi.

19.02.2021 Emajõe elustik

Muumid uurisid Emajões ja Emajõe ääres elavaid ja tegutsevaid loomi, linde ja kalu. Ühistööna valmis õpitu kinnistamiseks plakat Emajõe elurikkusest.

Joonistamine ja kirjutamine

Igaüks valis endale meelepärase ülesande

Koos tegemine

Töö valmimine

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.