Meri ja rannik

12.03.2021 Loovmäng: meri ja rannik

Oma projektõppe “Meri ja rannik” lõpetasime loovmängu päevaga, kus lapsed said rakendada oma õpitud teadmisi mängus. Mängukeskkonna loomiseks said lapsed kasutada erinevaid vahendeid. Helesinistest kangastest said jõed, mis suubusid merre, oranž kangas tähistas liivaranda, suurest patjade kotist sai kalju, jõge ja jõeäärt täiendasime kividega ja piltidega veetaimedest. Jõest ja merest sai püüda kalu. Kaldal tehti lõket ja grilliti kala. Lisaks sai mängida erinevatest mängudest väljaotsitud veeloomadega.

Mängukeskkonna loomine

Jõe ääres

Kalapüük

Konnad tegutsemas

08.03.2021 Kalade maalimine

Muumide rühmas uurisime ja õppisime oma kahenädalase projektõppe “Meri ja rannik” raames teiste teemade seas tundma ka kalu. Lapsed said teadmisi kalade kehaosadest ning õppisid tundma erinevaid liike. Ühe tegevusena maalisime kalu, millest valitud tööd saatsime rahvusvahelisele kalade joonistamistvõistlusele Fish Art Contest.

Kalade maalimine

Galerii kaladest

Kunstnikud loomas

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

05.03.2021 Näitus “Meri ja rannik”

Koostöös lapsevanematega korraldasime kogu lasteaeda kaasava näituse “Meri ja rannik”, mille jaoks lapsed tõid kodust mõne mere ja rannikuga seotud eseme ja/või foto mere ääres käimisest.

Vaatlesime laste poolt toodut hommikuringis, kus iga laps rääkis ja tutvustas teistele kaasa toodud esemeid ja fotosid.

Lapsed tutvustavad oma asju

Merevaigu uurimine

Tükike näitusest

Näitus “Meri ja rannik”

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.

03.03.2021 Õppeprogramm “Hülge elu Läänemeres”

Osalesime lastega TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammis “Hülge elu Läänemeres”, kus lapsed said teadmisi hülgetest, kaladest ja lindudest, lisaks ka keskonnahoiust ja mere puhtana hoidmise olulisusest. Lapsed osalesid erinevates õppemängudes ja said osa nukunäidendist.

Hülgete vaatlemine ja uurimine ning uute teadmiste saamine

Memoriin mereelustikust

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus, Jäätmed ja prügi.

19.02.2021 Emajõe elustik

Muumid uurisid Emajões ja Emajõe ääres elavaid ja tegutsevaid loomi, linde ja kalu. Ühistööna valmis õpitu kinnistamiseks plakat Emajõe elurikkusest.

Joonistamine ja kirjutamine

Igaüks valis endale meelepärase ülesande

Koos tegemine

Töö valmimine

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.