Meri ja rannik

19.02.2021 Emajõe elustik

Muumid uurisid Emajões ja Emajõe ääres elavaid ja tegutsevaid loomi, linde ja kalu. Ühistööna valmis õpitu kinnistamiseks plakat Emajõe elurikkusest.

Joonistamine ja kirjutamine

Igaüks valis endale meelepärase ülesande

Koos tegemine

Töö valmimine

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Elurikkus ja loodus.