Sobitusrühm

On muumidel uksed ja südamed valla – hei muumid!
Üks hääl huikab ülevalt pilvedelt alla – hei muumid!
Sõpru kuis hoida, sa vahel ei tea, seda on muumidelt õppida hea –
hei muumid, hei muumid, hei muumid!

Muumide rühma iseloomustus:
Muumide rühm on sobitusrühm, kuhu kuuluvad eri vanuses lapsed. Erilist tähelepanu pöörame laste erivajadustele: meie rühmas on kolm erivajadusega last.
Laste arendamisel pöörame rõhku sotsiaalsetele oskustele ning mänguoskusele.
Oma tegevuses lähtume rühma õppe – ja kasvatustöö eesmärkidest, mille kohaselt:

  • arendame kuulamis-, vaatlemis- ja uurimisoskust;
  • õpetame mõistma, et erinevatel inimestel on erinevad võimed ja oskused;
  • õpetame tundma igapäevaelu reegleid, neist kinni pidama ning omaks võtma häid käitumistavasid ja mõistma nende tähtsust igapäevaelus;
  • õppekasvatusprotsessis suuname last aktiivsusele, toetudes lapse individuaalsetele võimetele, huvidele ja vajadustele;
  • arendame laste mängu loovtegevuse, töö ja õppimise kaudu.

Muumide rühma meeskond:
Rühma õpetajad:
Silja (aasta õpetaja 2015)
Kerli (aasta õpetaja 2014)

Õpetaja abi: Ivika