INNUSTADES NOORI TÄNA, HOIAME HOMSET MAAILMA.

2018. aasta septembris liitus Anni Lasteaed ülemaailmse Rohelise Kooli (Eco-Schools) programmiga.

http://www.ecoschools.global/

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programmis osalevad koolid ja lasteaiad 74 maalt.

Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud üle 200 õppeasutuse.

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Programmis käsitletavad teemad:

 

Elurikkus ja loodus

 

 

Kliimamuutused

 

 

Energia

 

 

Globaalne kodakondsus

 

 

Tervis ja heaolu

 

 

Meri ja rannik

 

 

Prügi

 

 

Kooliõu

 

 

Transport

 

 

Jäätmed

 

 

Vesi

 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga.

 

Keskkonnaharidusliku töö tunnustuseks on võimalik taotleda ökomärgist “Roheline lipp”. Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Anni lasteaeda tunnustati esmakordselt Rohelise lipuga 2019. aasta kevadel, teistkordselt 2021. aasta kevadel ja kolmandat korda 2023. aasta kevadel.

 

Anni Lasteaia Rohelise kooli töörühma kuuluvad: Muumide rühma õpetajad Kerli ja Silja, Pätude rühma õpetaja Maarja, Muumide rühma õpetaja abi Ivika, direktor Anne, Isabeli ema Kaisa, Hermani ema Liis ja Nora Rii ema Doris.

 

Anni Lasteaed osales 2018-2020 Erasmus+ programmi projektis “HOB`s adventure – hands on biodiversity”, mis toetas Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“.