2018. aasta septembris liitus Anni Lasteaed ülemaailmse Rohelise Kooli (Eco-Schools) programmiga.

http://www.ecoschools.global/

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programmis osalevad koolid ja lasteaiad 67 maalt.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts, olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud juba üle 140 õppeasutuse.

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Programmis käsitletavad teemad:

 

Elurikkus ja loodus

 

 

Kliimamuutused

 

 

Energia

 

 

Globaalne kodakondsus

 

 

Tervis ja heaolu

 

 

Meri ja rannik

 

 

Prügi

 

 

Kooliõu

 

 

Transport

 

 

Jäätmed

 

 

Vesi

 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga.

 

Keskkonnaharidusliku töö tunnustuseks on võimalik taotleda ökomärgist “Roheline lipp”. Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Anni lasteaeda tunnustati Rohelise lipuga 2019. aasta kevadel.

 

Anni Lasteaia Rohelise kooli töörühma kuuluvad rühmaõpetajad, direktor, Muumide rühma õpetaja abi ning 2 lapsevanemat.

 

Anni Lasteaed osaleb Erasmus+ programmi projektis “HOB`s adventure – hands on biodiversity“, mis toetab Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“.