Järelelevalve

Õppeasutuse nõustamine ja järelevalve

Alates 01.09.2017 teostab õppeasutuse nõustamist ja järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi (Munga 18, Tartu) Lõuna piirkonna ekspert: KATRIN OHAKAS

Kontaktid:
Katrin Ohakas
Katrin.Ohakas@hm.ee
mobiil: +372 5687 0346
lauatelefon: 7354068