Erasmus+ õpiränne

Anni Lasteaed sai toetuse Euroopa Liidu programmi Erasmus+ õpirände projektile “Täienduskoolituskursused Euroopas”.

Projekti kestvus: 01.06.2019-31.05.2020.

Projekti tulemusena on kolmel õpetajal võimalik osaleda täienduskoolituskursusel Euroopas.

Õpirändes osalemise eesmärk on parendada õpetajate teadmisi ja oskusi õuesõppest ja projektõppest ning tutvustada uudenduslikke lähenemisi koolieelse hariduse valdkonnas.

Projekti partneriks ja vastuvõtvaks organisatsiooniks on IFOM Institute for Training, Employability and Learning Mobility Itaalias Bolognas.

Koolituskursused:

“The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more.” (oktoober 2019)

“Outdoor Education: a new way of teaching and learning” (aprill-mai 2020)

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm “Erasmus+”.