Elurikkus ja loodus

29.10.2021 Lavastusmäng “Jänese uni”

Nädala põhiteemaks Muumide rühmas oli loomade ja lindude talveks valmistumine ning õppisime tundma, missugused loomad magavad talveund, millised mitte. Esmaspäeval alustasime D. Kareva loo “Jänese uni” lugemisega. Meisterdasime siili ning tegime looduslikust materjalist siilidele pesa.

Kolmapäeval jutustasid lapsed ise ümber loo “Jänese uni”. Vihjekaartideks jutustamise hõlbustamiseks olid neile seatud loomad või nende pildid vastavalt loos ilmumise järjekorrale. Seejärel asusime meisterdama sügisese metsa jaoks puid.

Puude meisterdamine

Sügisene mets

Reedel häälisime ja panime kirja kõik loo tegelased ning vaatasime, kes neist on meil lavastuse jaoks olemas. Lisaks leidsime sõnades A- ja Ä-tähed, sest olime neid sel nädalal õppinud.

A-, Ä-tähe otsimine sõnades

Leidsime, et puudu on kotkas, misjärel asusime seda lastega meisterdama. Selleks kasutasime paberkotte, et hiljem saaks neid kasutada käpiknukuna.

Kotka meisterdamine

Seejärel kujundasid lapsed lava ehk tegevuskoha, kus lavastuse sündmused aset leiavad, selleks kasutasime nädala jooksul meisterdatud siile ja puid ning erinevat looduslikku materjali. Sinistest klotsidest sai jõgi.

Lava kujudamine

Kui lava oli kujundatud, sai etendusega pihta hakata, iga laps sai olla mõni tegelane, kas loom, lind või putukas, mõned lapsed täitsid ka mitut rolli, kuna tegelasi oli rohkem kui lapsi. Õpetaja oli jutustaja rollis ning lapsed ütlesid näidenditegelaste teksti.

Lavastusmängu mängimine

Erinevate tegevuste käigus said lapsed teadmisi loomade ja lindude talveks valmistumisest.

 

24.10.2021 Leheraamat

Ühe pikema sügise uurimise tööna oli meil oktoobris Muumide rühmas käsil leheraamatu meisterdamine. Projekt algas jalutuskäiguga lasteaia ümbruses, kus korjasime lastega erinevate puude lehti ning pärast seda panime need koos lastega ajalehtede vahele ja vajutuse alla kuivama.

Lehtede kuivamapanek

Kuivanud lehed

Kui lehed olid mõnda aega ajalehtede vahel kuivanud, liimise iga lehe eraldi paberile. Kokku saime 9 erinevat lehte (vaher, kask, tamm, pihlakas, haab, sarapuu, pärn, kirss, sirel). Siis kirjutasime lastega siltidele lehtede nimed, nooremad lõikasid välja trükitud sildid ning kleepisime need lehtede juurde.

Järgmise tegevusena kujundasime raamatu kaane. Kirjutasime oma nime ja pealkirja, joonistasime lehe järgi kontuuri ja kaunistasime raamatu kaane.

Lehtede liimimine

Lehtedele nimede lisamine

Lisaks õppisime tundma lehe osi – kus on roots, leherood, külgrood, lehe tipp ja serv. Esmalt päris lehti uurides ning kinnistava tegevusena vastavat töölehte täites, mille samuti lisasime oma leheraamatusse. 6-7-aastased lapsed kirjutasid leheraamatule täiendusena veel leheküljenumbrid.

Läbi pideva lehenimede kordamise ja läbi erinevate tegevuste jäid lastele lehtede nimed hästi meelde.

Leheosade õppimine

Kui kõik tegevused tehtud, jäi üle vaid raamat kokku köita.

Leheraamatu vaatlus ja lehtede nimede meelde tuletamine

Osa valminud raamatutest

15.10.2021 Tammetõrude kasvamapanek

Jalutuskäigult olime Muumide rühma lastega korjanud tammetõrusid ja kastanimune ning otsustasime need kasvama panna. Iga laps pani endale potti kasvama tammetõru. Kõigepealt hoidis iga laps oma tõru pihus ja kujutas silmad kinni ette, missuguses suureks puuks tema tõru kasvab ning soovisime, et ta kasvaks suureks ja tugevaks. Kastani panime koos rühmaga katseks kasvama ainult ühte potti. Nüüd on meil tarvis neid üle talve hoida ja nende eest hoolitseda ning vaadata, kas kevadeks on meil pisikesed tammed ja kastan sirgumas.

Lapsed potte mullaga täitmas

13.10.2021 Sügisesed tegevused

Plaanisime Muumidega minna jalutuskäigule lasteaia ümbruses, et korjata leheraamatu jaoks erinevaid lehti, kuid lisaks sellele oli kavas ka muid tegevusi. Hommikupoolikul enne jalutuskäigule minekut meisterdasid lapsed endale pildiraami. Lõikasid paberist välja meelepärase kujundi ning kaunistasid pildiraami ära. Valminud pildiraamid võtsime õue kaasa ja ülesandeks oli otsida raami sisse kõige ilusam looduse pilt.

Pildiraami meisterdamine

Pildiraami kaunistamine

Loodusest pildi leidmine

Looduse pilt

Piltide otsimine

Paula pilt

Pärast seda suundusime jalutuskäigule, lapsed said paari peale looduse bingo. Ümbritsevast tuli leida erinevaid sügisega seotud asju. Märkasime sügisesi märke ja ühtlasi uurisime loodust ja korjasime puulehti, samuti tõrusid ja kastanimune. Õppisime tundma puid ja puude lehti. Maitsesime pihlakamarju ja proovisime marju süüa nii nagu linnud oma nokaga. Bingo võit jäi seekord tulemata, kuid lastel tuli omavaheline koostöö väga hästi välja ning see oli suur võit.

Sügisene bingomäng

Koostöös bingo mängu mängimine

Nimede kirjutamine

Enne lõunasööki panime koos lastega jalutuskäigult korjatud lehed kuivama.

Lehtede kuivamapanek

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu, Lasteaia õu.

11.10.2021 Puulehtedega tutvumine

Muumid sai ülesandeks võtta lasteaeda kaasa lehti. Lapsed jutustasid, kust ja kellega nad need korjasid. Uurisime, mis puulehtedega on tegu, järjestasime neid suuruse järgi ning õppisime lehtedest mandala tegemist.

Hiljem sai iga laps ise teha mandala lehetrüki tehnikas.

Puulehtede järjestamine

Mandala kokkupanemine

Lehemandala

Mandala trükk

Laste mandalad

06.10.2021 Viljade valmimine

Panime Muumidega kevadel ostetud paprika seemned kasvama. Nüüd oli aeg saaki saada. Suvel suvitasid paprikad õues, kuid nüüd sügisel kui ilmad jahedamaks läksid, tõime ühe sisse, et vaadata, kas paprika läheb punaseks. Ja läks! Muidugi maitses omakasvatatud paprika lastele hästi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021 Õppeprogramm “Uudista ja uuri”

Osalesime 3-7-aastaste lastega Keskkonnaameti õppeprogrammis “Uudista ja uuri” Selli-Sillaotsa õpperajal.

Lapsed said vahetult loodust uurida, kogeda, katsuda. Lapsed õppisid tundma marju (pohli, jõhvikaid, mustikaid, sinikaid, kukemarju) ning said pohli, jõhvikaid ja kukemarju ka maitsta. Lisaks õppisid nad tundma samblaid ja samblikke, puid ja puulehti ning said teadmisi soo ja soos kasvavate taimede ja samblate kohta nagu turbasammal, sookail, kukemari, jõhvikas, huulhein. Leidsime musträhni tegutsemisjälgi ja tutvusime musträhniga pildi abil. Lapsed said ise luubiga loodust uurida. Vaheldust lisasid aktiivsed mängud. Matka lõpetuseks ronisime vaatetorni, et soole kõrgemalt pilk heita.

Pohlade mekkimine

Puude uurimine ja katsumine

Puude ja puulehtede vaatlus

Matkarajal

Luubiga metsas

Loodust uurimas

Soos jõhvikaid ja kukemarju otsimas ja söömas

Vaatetornis

Õppeprogrammi rahastati KIK keskkonnateadlikkuse programmist.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

28.09-10.10.2021 Elurikkus linnaruumis

Septembris oli Muumide rühmas projektõppe teemaks valitud “Elurikkus linnaruumis”, mis otsapidi ulatus ka oktoobrikuusse. Leidsime erinevusi ja sarnasusi linna ja maa vahel, uurisime, kes linnas elavad, käisime õppekäikudel tiigi ja Emajõe ääres ning õppisime tundma vee-elustikku.

Laenutasime Tartu Loodusmajast linnalooduse rändnäituse “Ma ei ole külaline, ma elan siin”, läbi mille õppisime tundma looma-, linnu- ja taimeliikide elu linnas, missugust keskkonda nad vajavad ning missugused ohud neid varitsevad.

Hemeromeetri abil uurisid lapsed, kes eelistab elada inimesega koos, kes hoiab inimesest võimalikult kaugele. Lastele näidati kahte kohvrit, kus sees erinevad taime-, looma-, linnu- ja putukaliigid. Lapsed panid käed sisse, katsusid ja kirjeldasid, mida tundsid. Seejärel võttis igaüks pimesi ühe tegelase  ja arvas, kes see on. Abiks oli tegelaste kaart, kus olid ära toodud kõik kohvris olevad linnud, loomad ja putukad. Katsuti materjale, kaaluti käes, mõistati, mis on sees. Nüüd arvasid lapsed, kus need loomad elada võiksid. Seejärel ehitati kangastest ja mänguasjadest loomadele elukohad: linn, aas, mets, veekogu. Pärast seda võeti kaal, kus oli kirjas, kes kus eelistab elada. Loomad ja linnud kaaluti ära ning loeti kaalult, kuhu ta tuleks elama panna. Vesteldi, miks just see loom või putukas eelistab elada seal. Pärast mängisid lapsed loomadega ning ehitasid neile veel juurde elamiseks vajalikku.

Loomade kaalumine

Hemeromeeter

Laste mängud

Laste mängud teisel päeval

Vaatlesime ja uurisime, missugused ohud on linnas lindudel ja kiriteol. Uurisime vastavasisulist plakatit ning linnaelanike registrit, kus oli info erinevate looma-, taime- ja seeneliikide kohta. Lisaks mängisime osavusmänge “Aita linnalinnud koju”, “Aita kiritigu koju”, mis aitasid näitlikustada ohte.

Osavusmäng “Aita linnalinnud koju”

Osavusmängude vaatlus – ohtude leidmine

Mängud ja mänguasjad jäid lastele välja mängimiseks ja mängudes kasutamiseks mitmeks nädalaks.

Viisime lastega läbi ka linnaplaneerimise koosoleku. Iga laps sai olla üks tegelane, kas loom või lind, ning  mõelda, missuguses linnas see liik tahaks elada ning hääletada, kas linnas võiks olla mitmekorruseline maja või metsiku aia ja puukuuriga maja, kas võiks olla park või parkla, ostukeskus, jõgi, tiik, purskkaev. Lapsed pidid panema ennast looma ja linnu asemele ning mõtlema, kuidas nad ennast ühes või teises olukorras või keskkonnas tunneksid.

Õue seadsime üles stendid, mis tutvustavad erinevaid linnaloodusega seotud teemasid.

 

Suur aitäh Tartu Loodusmaja ja Anneli Ehlvest!

 

29.09.2021 Mihklipäev

Koostöös lapsevanematega valmis Mihklipäevaks lasteaeda näitus “Imeline sügis”. Iga laps tõi näitusele sügisese meisterduse, kompositsiooni või mõne asja metsast, aiast või pargist, mis iseloomustab sügise mitmekesisust. Tore oli näha erinevaid vahvaid ja omanäolisi ideid ja lähenemisi teemale. Lapsed tutvustasid teistele oma kaasavõetud meisterdust või kompositsiooni ning rääkisid, millest ning kuidas ja kellega koos nad selle tegid.

Muumide laste meisterdusi

Liblika elutsükli meisterdus

Lapsed rääkimas oma töödest

Mihklipäeval valmistasime Muumide rühma lastega ka mihklipäeva pidusöögi, milleks oli kartulisalat. Kartulisalatisse läksid lasteaia aias kasvatatud kartulid ja porgandid. Omatehtud salat maitses lastele ning lahkelt sai seda pakutud kõigile.

Kartulite tükeldamine

Salati maitsmine

 

27.09.2021 Emajõe ääres käik

Jutustasime lastega Emajõe äärest käigust, mis meelde jäi, mida nägime ning võrdlesime omavahel tiiki ja Emajõge, mis on neis erinevat ja sarnast.

Kinnistava tegevusena maalisime Emajõge ja konstrueerisime puulehtedest sinna kala, mõned lapsed tegid ka puulehtedest paadi, puud.

Emjõe maalimine

Valminud kunstitööd

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Meri ja rannik.

24.09.2021 Õppekäik Emajõe äärde

Käisime lastega õppekäigul Emajõe ääres. Alustasime Emajõe vaatlusega, mis värvi Emajõgi on, arutlesime, mis tekitab sellise värvi, missugused on lained, vaatlesime, missuguseid lained näeme vee all liival, kustpoolt kuhupoole Emajõgi voolab. Nägime kalameest kala püüdmas ja ujujat jahedal sügispäeval Emajõkke ujuma minemas.

Emajõe äärde jõudmine

Jalutasime piki Emajõe kallast ja uurisime tee peal peatusi tehes loodust ja Emajõge. Kaasavõetud papptorust “pikksilmaga” vaatlesime Emajõge ja selle ümbrust. Uurimisretkel nägime väikseid konni ja haigrut Emajõe kohal lendamas. Püüdsime kõrkjatega kala, leidsime teo- ja jõekarpe. Nägime lotja Emajõel sõitmas, mida lapsed pidasid piraadilaevaks. Proovisime liivale kirjutada “Emajõgi”, nooremad lapsed kirjutasid liivale oma nime ja joonistasid pildi.

Pikksilmaga vaatamine

Uurimistööd

Viimaseks ülesandeks sai iga laps veel raami, kuhu sisse püüda pilt loodusest.

Tagasi lasteaias said lapsed pärast lõunaund luubiga uurida jõe äärest kaasatoodud karpe ja puuseent.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga “Meri ja rannik”, “Tervis ja heaolu”.

22.09.2021 Lavastusmäng: tiigi ääres

Meie tiigi uurimise ja sealse elustiku tundmaõppimise teema Muumide rühmas jätkus lavastusmänguga. Õpetaja Silja mõtles lastele välja jutustuse pardiperest: nende tiigi leidmisest, pesa ehitamisest, munade munemisest, poegade koorumisest. Seejärel vaadati, kuidas ja millest saab valmistada dekoratsioone. Selleks toodi välja ja laotati laiali erinevad materjalid. Arutati, mida saab millest teha ja milleks kasutada nii, et ei tekiks kasutuid asju, millega pole hiljem midagi peale hakata. Nii näiteks jäeti paberist vesiroosi lehed välja lõikamata ning meisterdati lehed hoopis klotsidest. Pärast seda hakaksid lapsed jagama osasid. Lepiti kokku, et osasid saab vahetada ja kõik saavad läbi mängida kõik osad. Mõned lapsed siiski ei tahtnud sõnalist osa, vaid olid nõus olema ainult hundinuiad.

Materjalide uurimine ja valimine

Vesiroosilehtede ehitamine

Lavastusmäng

Hundinuiad

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga “Meri ja rannik”, “Jäätmed ja prügi”.

20.09.2021 Kartulivõtt

Seekordne kartulivõtt oli ühendatud liikumistegevusega. Lapsed rivistusid kartulivõtuks rivvi. Kätega näidati, kui suuri või väikeseid kartuleid nad võtma hakkavad, tehti paigal jooksu jalgade soojaks tegemiseks. Marsiti rivis kartulikasti juurde. Iga laps tõi jooksuga ühe kartuli kaupa kartuleid kaevu juurde. Pärast tehti kartulitest rivi kasvavas või kahanevas järjekorras.

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga “Tervis ja heaolu”.

15.09.2021 Tiigielustiku tundmaõppimine

Pärast õppekäiku tiigi äärde jätkasime tiigielustiku tundmaõppimist. Lisaks nendele taimedele ja lindudele, mis tiigi ääres nägime, uurisime veel “Tiigielu aabitsast”, kes seal elutsevad.

Kinnistava tegevusena valmis ühine kunstitöö. Lapsed said ise valida endale tööülesande, kas joonistamise, lõikamise, kleepimise.  Vanemad lapsed häälisid ja kirjutasid sõnu, nooremad kopeerisid ettekirjutatud teksti. Valmis plakat, mille järgi saime jutustada ja tiigielanikke tundma õppida.

Piltide väljalõikamine

Nimede kirjutamine

Ühistöö täiendamine

Valminud töö tiigielustikust

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga “Meri ja rannik”.

 

13.09.2021 Õppekäik: tiigielu avastamas

Vihmasel esmaspäeva hommikul asusime Muumide rühma lastega retkele tiigi äärde, et uurida sealset elustikku. Kõigepealt uurisime lastelt, mis nad arvavad, keda võime seal kohta. Lapsed pakkusid konna, parti, kalu, kiili.

Tiigi ääres kohtasime tõepoolest parte, vaatlesime, kas need on emas- või isaslinnud, loendasime, mitu parti on, missuguse kujundi pardid veepinnale jätavad, mõtisklesime, mida pardid veepinnalt otsivad, mida nad sealt söövad. Arutlesime, miks ei tohi parte toita.

Partide vaatlus

Julged pardid

Vette oli visatud prügi, arutlesime selle kahjulikkuse üle partidele ja teistele vee-elanikele. Osa prahti õnnestus meil veest kätte saada, mis sai viidud prügikasti.

Vaatlesime, mis kujundeid vihmapiisad veepinnale tekitavad.

Vaatlesime ja õppisime tundma vees ja vee ääres kasvavaid taimi – penikeelt, angevaksa, vesikupu- ja vesiroosi lehti, hundinuiasid.

Õppsime tundma vees elavaid putukaid raamatu abil. Proovisime kaasavõetud kahvaga veest putukaid ka välja püüda, kuid kahjuks ei õnnestunud ühtki tabada.

Vee-elustiku uurimine

Kindlasti plaanime kevadel teha uue õppekäigu tiigi äärde.

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Jäätmed ja prügi, Meri ja rannik, Tervis ja heaolu.

13.09.2021 Röövikust liblikaks

Lapsed leidsid mõni nädal tagasi lasteaia aiast rööviku, kelle panime koos lehtedega purki, et vaadata, kes sellest areneb. Juba mõne päeva pärast oli ta ennast purgikaane laele kookonisse riputanud. Täna hommikul avastasime, et meil on purgis liblikas. Kinnitamata andmetel võis olla tegu luhatäpikuga. Kuigi ta ei tahtnud meist lahkuda, saatsime ta õues heade soovidega teele.

Lapsed uurivad liblikat

Meie liblikas

Head lendu!

 

25.08.2021 Mustsõstarde korjamine

Korjasime lastega aias sügavkülma panemiseks mustsõstraid, mida talvel hea koogi peale või smuuti sisse panna.

18.05.2021 Toimetused katseaias ja õuesõpe

Muumid külvasid oa- ja herneseemneid. Peale selle oli aias palju muud huvitavat, mida avastada. Nimelt oli pärast vihma aias palju vihmausse ja tigusid, mis laste tähelepanu kõige enam köitsid.

Pärast seda istutasime suurematesse pottidesse tomati- ja paprikataimed. Ka matemaatikategevus toimus õues. 5-7 aastastega mängisime arvutamismänge ning 4-5 aastased moodustasid hulki etteantud arvuga. Aias koostasime võrdlusi seemnete kohta, kasutades erinevaid omadus- ja vastandsõnu.

Herneseemnete külvamine

Oaseemned mulda

4-5 aastaste matemaatika

Taimede ümberistutamine

Laste tööd

03.05.2021 Kevadised istutustööd

Meie märtsikuus kasvama pandud päevalille taimed olid jõudsasti kasvanud ning vajasid ümberistutamist. Iga laps sai endale topsi, kuhu istutas vähese abiga ühe päevalille taime ümber. Järgmisena saame taimed juba aeda istutada.

Lapsed tegutsemas

Taime valik

 

30.04.2021 Õppeprogramm “Meie sulelised sõbrad”

Osalesime KIK keskkonnateadlikkuse programmi toel Tartu Loodusmaja õppeprorgammis “Meie sulelised sõbrad”. Lapsed said teadmisi lindudest, nende välimusest ja kehaehitusest, munadest, käitumisest. Lapsed õppisid linde looduses märkama, kuulama linnulaulu ning said teadmisi nende elupaikade kohta. Lastel õnnetus pargis näha musträsta pesa ja mune.

Sulgede vaatlus

Jaanalinnu muna

Luigemuna vaatlus

Lindude otsimine ja vaatlus

Õppemäng – pasknäär tõrusid korjamas

26.04.2021 Putukahotellide meisterdamine

Pätude rühma lapsed meisterdasid endale putukahotellid.

20.04.2021 Õpime õues

Õppisime Muumidega taas õues. Mina ja keskkonna ja matemaatika lõimitud tegevuses uurisime ja vaatlesime pungade puhkemist puudel, lapsed joonistaisd töölehele ettantud arvu pungi ning värvisid ja täiendasid loovalt pilti. Rääkisime, mis pungadest arenevad. Harjutasime liivale numbrite joonistamist, 6-7 aastased lapsed kirjutasid tehteid, mille vastuseks on etteantud arv.

Pungade joonistamine puule

Numbrite joonistamine

Pildi vaatlus

Liskas oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Lasteaia õu, Tervis ja heaolu.

16.04.2021 Õues õppimas

Muumide rühma hommikuring ja tegevused toimusid õues. Soojenduseks mängisime täringumängu. Iga laps veeretas täringut ja näitas teistele, mida saadud arv kordi tuleb teha.

Seejärel sai iga laps töölehe ning ülesande minna otsima kevadisi aardeid, leitule tuli tõmmata ring ümber. Pärast loendasime, mitu asja lapsed leidsid ning häälisime ja kirjutasime neile ka nimed juurde. Tegevuse tulemusena said lastele selgeks kevadlilled ning kevade tunnused. Seejärel sai iga laps luubi ning ülesande minna putukaid otsima. See pakkus huvi ja tegevust mõneks ajaks. Leidsime sipelgaid, kakandeid, nägime ämblikku, nälkjat ja lisaks veel vihmaussi. Kunstitegevusena joonistasid lapsed tänavakriitidega pildi sellest, mida nad täna nägid.

Täringumäng

Kevadine aaretejaht

Aarete otsimine – krookused leitud!

Õuesõppe “klass”

Sõnade häälimine ja kirjutamine

Häälimine ja kirjutamine

Putukate otsimine

Kivi all peitub igasuguseid putukaid

Joonistamine tänavakriitidega – mida täna nägin?

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega tervis ja heaolu ning lasteaia õu.

15.04.2021 Katse: seemnes on elu

Muumid uurisid, missugused seemned viljades peituvad. Vaadeldi ja võrreldi kurgi, tomati ja paprika seemneid. Katseks panime potti kasvama tomativiilu, kurgiviilu ja paprika seest leitud seemned. Oleme põnevil, kas seemned idanevad ja lähevad kasvama! Loomulikult said lapsed kõiki vilju, mille seemneid uurisime, ka maitsta.

Kastmine

Paprikaseemnete külvamine

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

 

21.01.2021 Loomade elupaigad

Uurisime lastega lõunamaa- ja põhjamaaloomi ning paigutasime neid õigetesse elupaikadesse.

Mitmekesine maailm

Austraalia saab täiendust

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Globaalne kodakondsus.

07.12.2020 Heategu lindudele

Muumide rühma lapsed meisterdasid lindudele rasvapalle. Lapsed said teadmisi lindude talvisest toidulauast ja nende toitmisest. Rasvapallide jaoks segasime kokku lindudele mõeldud seemesegu ja searasva. Toidupallid riputasime lastega õue lindude toidumajakestesse ning lasteaia õueala puudele ning põõsastele.

Topsikeste täitmine

Toidupallide valmimine

Valmis tahenema

 

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Lasteaia õu.

27.11.2020 Elu talus

Muumide rühma lastega uurisime nädala jooksul elu talus, täpsemalt koduloomi ning töid talus. Nädala lõpetuseks valmis segatehnikas ühistöö, mille valmimisse andis iga laps oma panuse. Valmis omanäoline töö.

Joonistamine

Kleepimine

Meisterdamine

13.11.2020 Matk: erinevad kodud

Võtsime Muumide rühma lastega taas ette matka meie tuttavasse ja lasteaia lähedal asuvasse parki. Seekord oli eesmärgiks uurida erinevaid kodusid. Teel parki vaatlesime ja võrdlesime erinevaid maju. Pargis uurisime seal elavate asukate kodusid. Lapsed said lehtede alt otsida, kelle kodu seal võiks olla ning leidsid erinevaid putukaid, mida vaatlesime läbi suurendustopsi. Hiljem panime kõik leitud putukad oma koju tagasi. Pargist leidsime veel üles lindude kodu, muttide kodu, sipelgate kodu. Nägime oravaid. Lisaks mängisime erinevaid liikumismänge.

Kes elavad lehtede all?

Otsime ja uurime

Esimesed leiud purgis

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

 

21.10.2020 Tulbisibulate mahapanek

Panime lastega lasteaia õuealale maha üle 20 tulbisibula. Loodame, et kevadel on neist meile palju rõõmu.

Tegevus on seotud ka Rohelise kooli teemaga Lasteaia õu.

16.10.2020 Matk: värviline sügis

Käisime lastega pargis, kus uurisime sügisest loodust, viisime läbi erinevaid õppe- ja liikumismänge, mis õpetasid loodust märkama ja uurima. Õppemängus kogutud looduslikust materjalist panime kokku mandala. Lisaks said lapsed pargialal ronida ja mängida. Kosutuseks pakkusime lastele isetehtud ja lasteaia aias kasvatatud kõrvitsatest tehtud kõrvitsakooki. Tagasi tulles korjasime tee pealt kaasa kastanimune.

Rebase ja jänese mäng

Otsimismäng täringutega

Leia kolm erinevat lehte

Leia 2 kõva asja

Mandala koostamine

Kingitus möödakäijatele

Tasakaaluharjutused pargis

Mängud pargis

Kastanimunade korjamine

Tegevus oli seotud ka Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

29.09.2020 Mihklinäitus “Sügis purgis”

Allpool laste erinevad tõlgendused, leiud teemale “Sügis purgis”. Näitus valmis koostöös vanematega.

 

28.09.2020 Koristustööd aias jätkuvad

Nüüd oli aeg kartulivõtuks ja kõrvitsate kokku kogumiseks. Õpetaja Silja lahendas kartulivõtu mänguliselt ühendades selle liikumisega. Niisiis tehti kartuliteatejooksu. Meie kaks kõrvitsataime kinkisid meile neli ilusat kõrvitsat. Kartulitest tegid lapsed ülejärgmisel päeval kartulisalatit ja kõrvitsast smuutit.

Stardiks valmis

Kartulite otsingul

Hea saak

Lisaks oli tegevus seotud Rohelise kooli teemadega Tervis ja heaolu, Lasteaia õu.

 

10.09.2020 Saagikoristuse aeg

Koristatud said porgandid, redised ja oad

 

Pai kõrvitsale

 

Porgandisaak

 

Tundmatu röövik?

28.05.2020 Tigude uurimine

Anni Lasteaia laste kõige armastatumateks mängukaaslasteks lasteaias on viimasel ajal teod, keda lasteaia õuelt leida võib. Igapäevane on vanemate ja laste vestlus teemal, kas teo võib lasteaiast koju kaasa võtta. Peab tunnistama, et tihti minnakse koos teoga koju. Igapäevane on ka tigude proovilepanek võidujooksus. Lastel on igatahes väga põnev! Nagu videost võib aimata, siis Turbo võitis!

14.05.2020 Õppeprogramm “Mesilane” Vapramäel

Võtsime 3-7aastaste lastega KIK keskkonnateadlikkuse lihtustatud programmi toel osa õppeprogrammist “Mesilane”, mida viis läbi Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA.

Lapsed said mängulisel teel teadmisi mesilaste elust ja käitumisest. Sellest, kes on mesilaspere liikmed, missugune on tööjaotus, millised on meetaimed, mis on õietolm, nektar, sülemlemine, kuidas ja mis värve mesilased näevad ning kes on mesilaste vaenlased.

Retke algus

Õietolmu kogumine

Lillede peitmis- ja otsimismäng

Mesilased ja õied

Tegevus oli lisaks seotud Rohelise kooli teemaga Tervis ja heaolu.

13.05.2020 Putukad ja mutukad

Muumidega uurisime putukaid nii toas kui õues. Aias seemneid külvates nägime lastega palju putukaid ringi askeldamas. Nüüd uurisime nende elu ja olu lähemalt. Lisaks vaatlusele ja teadmiste omandamisele putukate kohta, lapsed maalisid putukaid. Lõuendiks oli seekord vana CD ümbrise kaas. Neist said toredad vitraažid akendele.

Lepatriinu

Sajajalgne

Putukad

Laste tööd

Vitraažid aknal

Tegevus on seotud lisaks Rohelise kooli teemaga Jäätmed ja prügi.

13.05.2020 Mugulad mulda

Kevadised toimetused aias jätkuvad. Muumid panid maha kartulid.

 

11.05.2020 Kevadised aiatööd on alanud

Külvasime Muumide rühma lastega aia peenrakastidesse seemneid. Mulda sai pandud till, petersell, lehtsalat, porgand, redis ja uba. Kõige rohkem pakkusid lastele huvi aga mullast leitud sipelgad, sadajalgne, ämblikud ja muud putukad ja mutukad.

Maitsetaimede külvamine

Peterselli külvamine

Kastides käib põnev elu

Koostööna lähevad mulda porgandiseemned

05.05.2020 Kingitus emadele

Kasvatasime sel aastal lastega ette suvelilledest peiulilli ja lõvilõugu. Osa neist kinkisime emadele emadepäevaks. Lapsed maailisid potid värvilisteks ja istutasid sisse peiulille ja lõvilõua.

Taimekasvatus

Värvilised potid ja näpud

Muumid istutamas

Kastmine on tähtis toiming

Pätud istutamas

13.04.2020 Rohelised näpud tegutsevad taas

Väikesed rohenäpud toimetasid täna aias ja tegid kõike päris ise! Pikeeritud said peiulilled ja lillekastidesse istutatud võõrasemad.

Tegevus on seotud ka Rohelise kooli teemadega nagu Lasteaia õu, Kliimamuutused, Tervis ja heaolu.

07.04.2020 Linnud ja nende pesad

Viimasel ajal on meil lastega juttu olenud lindude kevadistest tegemistest, sealhulgas oleme vaadelnud lindude pesi ja mune. Nii ongi valminud plastiliinist ja looduslikust materjalist linnupesad. Lastele meeldisid ja jäid kõige rohkem meelde sinised laulurästa munad, seetõttu need ka pesadesse vooliti.

Täna meisterdasime lähenevate pühadega seoses ühes suurema linnupesa lasteaia trepi kaunistuseks. Lapsed tassisid ise õuealalt kokku loodusliku materjali ning konstrueerisid pesa. Pesa ehitusel tekkis lastel palju lennukaid mõtteid ning kahjuks jäi seekord teostama katus pesale. Arvati, et ehk mõni lind tuleb ka pesale.

Tegevus on seotud ka Rohelise kooli teemaga Lasteaia õu, Tervis ja heaolu.

16.03.2020 Kevad aknalaual

Aknalaual on juba mida vaadata, võrrelda ja maitsta.

02.03.2020 Seemnete külvamine

Muumide rühma lapsed külvasid selle kevade esimesed seemned. Võrdlesime ja vaatlesime seemneid ning kordasime üle, mida seeme tärkamiseks ja taim kasvamiseks vajab.

28.01.2020 Põhja- ja lõunamaaloomad

Kordasime Muumide rühmas põhja- ja lõunaloomi läbi õppemängu Blue-bot robotitega. Lisaks harjutasime häälimist, sõna algushääliku leidmist, lugemist, loendamist ja hulkade moodustamist.

Tegevus on seotud ka Rohelise kooli teemaga Globaalne kodakondsus.

24.01.2020 Matkapäev: rongiga Vapramäele

Kuna jaanuaris rääksime lastega palju maailmast ja reisimisest, siis muuhulgas rääkisime ka erinevatest reisimisviisidest ning nende mõjust keskkonnale. Sellest tuli ka mõte sõita rongiga Vapramäele matkale. Sõitsime rongiga Tartust Peedule, kust suundusime Vapramäe matkarajale. Tegime jalutuskäigu metsas ning vaatlesime ümbritsevat loodust. Matka lõpetuseks tegime lastega lõket, küpsetasime vorstikesi ja jõime teed. Oli tore ja meeldejääv päev!

Tegevus oli lisaks seotud järgmiste Rohelise kooli teemadega: Transport, Kliimamuutused, Globaalne kodakondsus, Tervis ja heaolu.

29.11.2019 Loodusvaatlused ja mängud pargis

Võtsime lastega ette retke juba tuttavasse parki ning uurisime muutusi looduses võrreldes meie viimase matkaga ning mängisime vahvaid loodusega seotud mänge.

Mäng “Tamm, tamm, lepp”

Mäng “Jänesejaht”

Lemmikasi loodusest

Vabamängu ja jooksu aeg

Mälestused matkast purgis

13.11.2019 Toataimede eest hoolitsemine

Istutasime Muumide rühma lastega ümber mõned toataimed. Suuremat potti vajas jõudsalt kasvanud ananass ja üks säntpoolia.

Lisaks ei olnud kõigil toalilledel juures silte lille nime ja infoga, kuidas tema eest hoolitseda, seetõttu meisterdasime neid juurde.

12.11.2019 Tegevused toataimedega

Matemaatika, keele ja kõne, mina ja keskkonna integreeritud tegevus. Selgeks saavad nii toataimed, häälimine kui hulkade võrdlemine kasutades märke <,>, =.

30.10.2019 Aasta loom – KOBRAS

Õppisime Muumide rühma lastega tundma selle aasta looma. Otsisime infot raamatutest, lugesime ja uurisime, vaatasime pilte ja videot kobrastest. Ühistööna valmis plakat kopra kohta.

 

18.10.2019 Matk: sügis pargis

Käisime lastega uurimas ja avastamas sügist looduses, selleks viisime läbi erinevaid õuesõppe tegevusi ja mänge.

Lapsed pidid ümbritsevast leidma nimetatud puu (vaher, kask, tamm, mänd, kuusk, pärn, pihlakas) ning kõige peenema ja jämedama puu.

Värvide leidmine loodusest.

Numbrile vastva arvu puulehtede leidmine.

Puulehtede järjestamine suuruse, heleduse ja tumeduse järgi.

Järjehoidja meisterdamine looduslikust materjalist.

09.10.2019 Lehekunst

Muumide rühma lapsed konstrueerisid sügisestest lehtedest aknakaunistusi.

23.09.2019 Sügisnäitus

Sügisene loodus pakub mitmeid vilju ja ande. Koostöös vanematega valmis vahva näitus sügisandidest.

19.09.2019 Saagikoristusaeg ehk mida külvad, seda lõikad

Seekordne saagikoristus lasteaia katseaias oli integreeritud liikumistegevusega. Lapsed pidid vilju aiast ära toimetama kokkulepitud liikumisviisiga, kas hüpates, joostes, ketina liikudes või muud sarnast. Kõige parem oli sel aastal kartuli- ja porgandisaak. Kartulitest valmistame traditsiooniliselt koos lastega kartulisalatit, mida sel aastal plaanime pakkuda mihklipäevaüritusel vanematele.

13.09.2019 Õuna-maasikamoosi valmistamine

Muumide rühma lapsed valmistasid koos õpetaja Siljaga lasteaia õuntest õuna-maasikamoosi. Lapsed tükeldasid ise õunad, lisasid ülejäänud koostisosad ning olid moosikeetmise juures. Lapsed kujundasid ja kirjutasid ka purkidele sildid. Õhtul sai iga laps oma moosipurgi koju kaasa võtta. Moosi jagus ka ka Pätude rühma lastele, kes samuti said moosipurgi koju kaasa. Vanemate ülesandeks jäi õhtul kodus pannkooke küpsetada.

 

05.09.2019 Muumide tomatite kasvatamise jätk. Tomatid sügisel

Kevadel sai iga laps koju kaasa lasteaias külvatud ja kasvatatud tomatitaime ülesandega seda kodus edasi kasvatada, taime eest hoolitseda ning teha ka pilti, kuidas tomat vilja kannab, et sügisel saaksime näha, kuidas on tomat vahepeal kasvanud. Nüüd oligi see aeg kätte jõudnud – palusime tuua kaasa pildi kevadel koju antud tomatist.

Iga laps sai jutustada, kuidas ta on tomati eest hoolitsenud, kus nende tomat kasvab ning palju tomateid on nad saanud. Samuti võrdlesime laste tomateid piltidel, tõime välja erinevusi ja sarnasusi.

Ka lasteaia tomatid kandsid hästi vilja. Alloleval pildil lasteaias kasvav tomat septembri lõpus.

05.06.2019 Elurikkus lasteaia õuel

Maikuu jooksul kaardistasime Muumide rühma lastega, keda märkame lasteaia õuel.  Selle käigus õppisime tundma linde, putukaid jt olendeid. Lapsed õppisid rohkem märkama ümbritsevat ja elusloodust enda ümber.

22.05.2019 Lilled aiale projekt

Saime Muumide rühmaga valmis oma taaskasutuse-aiakaunistuste projekti elurikkuse suurendamiseks lasteaias. Plekkpurgid värvisid lapsed säravaks juba aprillis kunstitunnis. Nüüd panime neisse kasvama petuuniad ja lobeeliad. Idee on pärit internetist.

16.05.2019 Kevadised toimetused aias jätkuvad

Mulda sai pandud hernes ja uba.

Näpud tegid mullaseks ka väikesed Pätud, kes külvasid koos õpetaja Maarjaga herne-, oa- ja rediseseemneid.


14.05.2019 Kevadised toimetused aias

Panime maha kartuli ning külvasime porgandi- ja rediseseemneid.

14.05. 2019 Muumide rühm kasvatas tomateid

Aprillis külvasime Muumide rühma lastega tomatiseemneid. Kõik rühma lapsed said selles osaleda.

Seemnete külvamine

Seemned tärkasid kiiresti

Tomati taimi tuli väga palju. Kui neil ühes potis jäi ruumi kasvamiseks väheseks, istutasime need koos lastega ümber. Panime iga taime eraldi potti. Taimi sai kuskil 30. Kui taimed olid kosunud, kleepisid lapsed pottidele sildid, kuhu kirjutasime tomati nime ja kleepisime info tomati kasvatamise kohta. (Meie kasvatatud tomatid olid sobilikud kasvatamiseks toatingimustes ja rõdul).

Iga laps viis endale ühe taime koju. Sügisel, pärast suvepuhkust ootame pilte laste tomatitest, et näha ja võrrelda, kuidas tomatid on kasvanud ja vilja kandnud. Ülejäänud tomatid kinkisime lasteaia töötajatele. Tomatitaime said endale kõik õpetajad, õpetaja abid, tugiisikud, ringiõpetaja, direktor, eripedagoog. Mõned taimed jätsime ka lasteaeda. Istutasime need suuremasse potti ja panime rühma aknale kasvama, ühe taime viisime ka õue.

10.05.2019 Toataimed lasteaias

Kordasime Muumide rühma lastega toalillede nimesid. Smart-tahvlil mängisid lapsed poomismängu. Mängus tuli leida mõistatusele õige vastus või ära tunda pildil olev toalill. Lapsed said kordamööda käia tahvlil tähti valimas. Lapsed õppisid/kordasid tegevuse käigus tähti ning loendasid tähtede arvu otsitavas sõnas.

Kui mõistatustele vastused leitud, mängisime orineteerumismängu. Iga laps sai töölehe ning ülesandeks leida lasteaiast üles pildil olevad lilled ning teha märge leitud lille juurde. Laste eksitamiseks oli töölehele pandud ka paar lille, mida lasteaias pole.

Lõpetuseks kontrollisime koos lastega vastused ja kordasime üle lillede nimed. Lisaks loendasime ja võrdlesime hulki, mitme lille juurde tuli teha märge ja mitut lasteaias pole.

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

 

29.04.2019 Pätude Kevadprogramm Vapramäel

Kevadprogrammist võttis osa Pätude rühmast suurem osa 2-4 aastastest lastest. Vapramäel ootas meid tore rühmajuht, kes tutvustas meile kevadist metsa- milliseid värve võib kevadel metsas kõige rohkem kohata, millised lilled õitsevad kevadel ja tutvusime lindudega, kes metsas laulsid. Saime teada kuidas hoolitseb linnuema oma poegade eest ja nägime veel palju huvitavat. Programm kestis tubli 2 tundi, aga kõik lapsed olid väga tublid ja jaksasid kõndida, vaatata ja õppemänge mängida. See oli tõeliselt tore õppekäik.

26.04.2019 Andre farmi külastus

Käisime 3-6aastaste lastega õppekäigul Andre farmis, kus saime tutvuda lehmade eluga ja juustu valmistamisega. Lapsed said lehmadele pai teha, nendega suhelda ja leiba anda. Viisime lehmadele ka nädala jooksul lasteaias kogunenud leivaülejäägid. Pererahvas rääkis lastele, kuidas töötab lüpsirobot, palju piima lehmad annavad ning palju sellest saab juustu valmistada. Lisaks saime tutvuda juustu valmistamise protsessiga. Hiljem saime maitsata kaht erinevat juustusorti. Enne tagasisõitu oli tore veel heinapallidel hullata.

Juusturiiulid

Siin valmistatakse juustu

Pererahva ülisõbralik koer Ronni

Degusteerimine

Tegevus toimus PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse toel.

17.04. 2019 Munade värvimine loodusliku materjalidega

Lapsed õppisid looduslike materjalidega, milleks olid sibulakoored ja kaselehed, mune värvima. Ühtlasi oli tegu taaskasutusega.


12.04.2019 Tundmatu taim?

Saime Lätist Erasmus+ projektikohtumiselt ühest lasteaiast seemnepalli, mille lastega varasemalt potti kasvama panime. Seda, mis sealt kasvama hakkab, me ei teadnud. Kuna taim oli juba tärganud ja juba üsna suureks sirgunud, võtsime selle vaatluse alla. Vaatlesime taime osi, lehtede kuju ja värvust. Lapsed said ülesandeks joonistada, mis nad arvavad, missugune see taim võiks suureks saades olla, mis võiks sellest kasvada ning mis võiks selle nimi olla. Nad said loa unistada ja joonistada fantaasiataim ning mõelda taimele ise välja nimi. Seda võimalust lapsed aga ei kasutanud, vaid kõik joonistasid taimi, mida nad teadsid või mis meil lasteaias kasvama oli pandud.

Kokkuvõtteks iga laps tutvustas ja rääkis oma tööst.

Lõpuks said lapsed ka teada, mis taimega tegelikult tegu. Tobias oli joonistanud õige taime. Ilmselt oli ta teraselt vaadelnud taimi, mis meil aknalaual kasvavad. Võrdlesime taime aknalaual kasvavate taimedega ja jõudsime järeldusele, et tundmatu taim on päevalill.

 

 

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

10.04.2019 Tähed salatkressist

Viisime läbi katse, kas vatil lähevad kressiseemned kasvama. Esmalt said lapsed vahendid (kressiseemned, vatt, vesi, taldrikud) ning pidid välja mõtlema, mida me nendega tegema hakkame. Vastuseni jõudsid nad õige ruttu. Kuna olime eelnevalt üle korranud tähed ja pannud ritta tähestiku, siis arutasime, mis sõna võiksime külvata. Sõna pidi olema looduse kohta. Lapsed pakkusid välja erinevaid sõnu, lõpuks korraldasime hääletuse sõna väljavalimiseks. Hääletuse võitnud sõna häälisime ning leidsime häälikute ja tähtede arvu sõnas.

Seejärel jagasime lapsed paaridesse ja iga paar sai ülesandeks külvata üks täht. Lapsed sättisid vati taldrikule ja tähekuju paremaks tegemiseks joonistasime kriidiga tähe ette.

Mõne päeva pärast nägid meie tähed välja sellised.

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

04.-o5.04.2019 Ananassi ja avokaado kasvatamine

1.-5. aprillini toimus lasteaias PRIA toel tervislik smuuti- ja mahlanädal. Kuna valmistasime ananassist mahla ja smuutisid nii ananassi kui avokaadoga, siis otsustasime neid ka lähemalt tundma õppida ja panna kasvama.

Kõigepealt tutvusime viljadega. Lapsed tundsid ära ananassi, kuid avokaado nime ei teadnud. Lapsed said vilju katsuda ja vaadelda ning üheskoos kirjeldasime ja võrdlesime nende suurust. Mõistatasime, kus need võiks kasvada ja kas neid Eestis kasvab.

Seejärel vaatasime, missugune näeb välja ananassi ja avokaado õis, vili, lehed, kus on nende kasvukoht, missugusest riigist on nad pärit, kui kaugel see riik Eestist asub ning kuidas neid paljundatakse. Meie ananassid olid pärit Costa Ricalt ning avokaadod Keeniat. Vaatasime videoid ananassi- ja avokaado kasvatamisest.

Seejärel asusime ananassi-õunamahla valmistama.

Ühe järele jäänud ananassipealse istutasime koos lastega potti ja teise panime klaaspurki vette, et sellele juured alla tuleksid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järgmisel päeval valmistasime lastega spnatismuutit, kuhu käis sisse ka avokaado. Avokaado seemne panime samamoodi kasvama nii vette kui ka potti, et näha, kus seeme paremini kasvama läheb.

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

26.03.2019 Kevadet otsimas

Käisime õppekäigul, mille eesmärgiks oli otsida ja õppida tundma kevade märke. Leidsime aedadest lumi- ja märtsikellukesi, siniliilaid ja krookuseid. Kevadlilli tutvustamise lastele eelnevalt hommikuringis. Vaatlesime puhkevaid pungi puudel, jälgisime lindude tegevust ja kuulasime nende laulu. Lapsed märkasid mitut lepatriinut. Korjasime üles maas vedelva prügi ja viisime selle õigesse kohta. Lisaks vaatlesime ning võrdlesime maju kinnistades mõistete kõrgem-madalam kasutamist.

Otsi üles lepatriinu!

26.03.2019 Seemnete külvamine

Külvasime Muumide rühma lastega tomati- ja päevalilleseemneid. Uurisime ja võrdlesime seemneid. Iga laps sai kordamööda mulda potti panna, seemneid külvata ja kasta. Kordasime üle, mida on vaja, et seemnest taim tärkaks.

25.03.2019 Porimaal

KEVADPORI

Contra

Kevadel jääb tühjaks tuba,

teeme ennast poriseks.

Kevades on mingi uba:

pole last, kes toriseks.

 

Päikeloojanguni õues

tulvavetes ujume,

pole meie märjas põues

ruumi tusatujule

 

Mudapilve pritsime nii

kõrgele kui oskame.

Kuldnokk pageb nagu peni

kõrgemale oksale.

                                 

14.03.2019 Uued pesakastid üleval

Tänu Sanderi isale said pesakastid puudele kinnitatud ning täna nägime juba ka tihaseid uusi kortereid uudistamas. Jälgime huviga, kes otsustavad sinna sisse kolida.

08.03.2019 Pesakastide meisterdamine

Mattiase isa käis Muumide rühmas lastega lindude pesakaste meisterdamas. Lapsed said ka ise käed külge lüüa.

Lisaks rääkisime lastega, kes lindudest võiks sinna pesa teha ning miks neid pesakaste on vaja. Pesakastid leiavad endale asukoha lasteaia õuealal kasvavatel puudel.

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2019 Vastlatrall Eesti Põllumajandusmuuseumis

Vastlapäeva käisime sel aastal tähistamas Eesti Põllumajandusmuuseumis. Lapsed said palju uusi kogemusi ning said lähedalt näha ja suhelda erinevate loomadega.

Lapsed said sõita hobusega.

Laudas tutvusime jäneste, lammaste, tallede, hobuse, vuttide, kanade ja pardiga.

Kõige rohkem meeldis lastele lambaid toita.

Sigade põllule ajamine

Lisaks ajasime kada, tutvusime linakasvatusega, sõitsime soome kelguga, lasime vastlaliugu, sõime vastlakukleid ja jõime teed.

28.02.2019 Toalillede ümberistutamine ja paljundamine

Mitmed lasteaia toataimedest vajasid ümberistutamist, kuna potis oli neil jäänud kitsaks ja juurde oli kasvanud poegi.

Kõigepealt valmistasime ette potid. Lapsed maalisid savipottidele akrüülvärvidega peale ilusa mustri.

 

Järgmisel päeval otsisime raamatust uuesti välja taimed, mis ümberistutamist vajasid (aaloe, agaav, havortia). Tuletasime meelde nende nimed, uurisime raamatust millist mulda mingi taim eelistab, palju valgust ja päikest ning niiskust vajab. Aaloe puhul rääkisime, kuidas taime lõigata poegade saamiseks (mitte kasutada kääre, vaid nuga) ja tema kasulikkusest tervisele ning kuidas põletuste puhul määrida. Lapsed said aaloet ka maitsta.

Seejärel võrdlesid lapsed lilli omavahel, mille poolest nad erinevad ja sarnanevad.

Näitasime ette, kuidas lille istutada (põhja kergkruus, potti mulda, taimede juured puhastada, auk mulda, taim sirgete juurtega mulda, eelnevalt mulda kasta). Lapsed jagasime 3 gruppi (aaloe, havortia, agaav). Iga grupp tegeles ühe lillega ja iga laps sai ühe taime potti istutada.

 

Mõned istutatud lilledest plaanime edasi kinkida oma headele koostööpartneritele, kui need on ilusti kasvama läinud.

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

 

20.02.2019 Rukkilill on Eesti rahvuslill

Eesti Vabariigi aastapäeva eelselt külvasime lastega pottidesse rukkilille seemned.

Enne külvamist tuli ette valmistada potid, mille kaunistasime lipuvärvidega.

Seejärel sai  potid täita mullaga ja seemned sisse külvata.

 

Tegevus toimus Erasmus+ projekti “HOB`s adventure – hands on biodiversity” raames.

07.02.2019 Sibulate kasvamapanek

Otsustasime lastega panna sibulad kasvama, et supi peale oleks roheline omast käest võtta. Ühe sibula panime veeklaasi, et näha, millised on sibula juured ja võrrelda, kus kasvab sibul paremini, kas mullas või vees. Tegevus on seotud ka teemaga “Tervis ja heaolu”.

Nädal hiljem

07.02.2019 Jääkunst

Uurisime lastega, kuidas tekib jää ning viisime läbi katse, kas jääd tekib rohkem, kui oli vett. Jää kaunistamiseks lisasime looduslikku materjali.

18.01.2019 Matk: talv pargis

Käisime lastega matkal pargis, et uurida talvist loodust ja otsida loomade, lindude tegevuse jälgi. Oma retkel õnnestus meil näha oravat. Panime lindudele ja oravatele toitu, uurisime jälgi ning mängisime erinevaid õppemänge. Läbi otsimismängu saime teada, et valget värvi jänest on kõige keerulisem märgata ja seepärast on jänesel talvel kasukas valge. Mängus “Minu käbi” pidid lapsed mõistama, kelle käes on käbi ehk kuhu orav oma toidusahvri tegi. Mööda ei kõndinud me ka maas olevast prügist ning viisime selle sinna, kus on selle õige koht.

14.01.2019 Lindude talvine toitmine

Muumide rühma lapsed valmistasid lindudele toidupalle. Segasime sulatatud searasva seemneseguga ja tõstsime segu vormidesse, vahele panime riputamiseks nööri. Seejärel viisime vormid õue tahenema. Valmis toidupallid riputasime  lastega õueala puudele ja põõsastele.

14.12.2018 Anni lasteaia jõulupuu

Hoime loodust ja seetõttu lasteaeda päris kuuske ei too. Selle asemel leiutame igal aastal ise ühe kuuse käepärastest vahenditest. Ehted meisterdasid külge lapsed.

 

27.11.2018 Toalillede kaardistamine

Muumide rühma lapsed uurisid toas kasvavaid taimi. Esmalt tuli lill raamatust üles leida.

Seejärel lugesime ja arutasime, kuidas lille eest hoolitseda, mida ta vajab kasvamiseks, millist temperatuuri, kui palju päikest ja vett. Uurisime termomeetrit, kuidas see töötab, missugune on temperatuur toas ja missugune on temperatuur aknalaual, kus on lille tavapärane asukoht. Eesmärgiks oli uurida, kas see koht on lillele sobiv.

Seejärel meisterdasime igale lillele infosedeli, kuhu märkisime lille nime, kui palju päikest ja vett ning missugust toatemperatuuri ta vajab.

22.10.2018 Linnuvaatlusretk

Käisime Muumide rühma lastega linnuvaatlusretkel lasteaia ümbruses. Iga laps sai endale kaardi linnu pildiga, keda ta pidi retkel otsima.

Lindude lähemaks uurimiseks võtsime kaasa binoklid. Kahjuks oli tuuline päev ja linde oli ringi liikumas vähe.

Lisaks meisterdasime viimastest lehtedest linde.


19.10.2018 Matk: värvikirev sügis

Käisime matkal ja uurisime pargis sügisest loodust.

18.10.2018 Lehemandalad

Koostasime Muumide rühma lastega värvilistest sügislehtedest lehemandalaid. Lehed korjasime nädala jooksul jalutuskäikudel lasteaia ümbruses.

Jalutuskäigul

Kõigepealt proovisime lehti suuruse alusel järjestada.

 

28.09.2018 Meisterdamine looduslikust materjalist

Muumide rühma lapsed meisterdasid aiasaadustest ja sügisandidest vahvaid tegelasi.

Dinosaurused

24.09.2018 Sügisesed aiatööd

Kuna Mihkipäevaks peab olema saak salves ja sügisesed aiatööd tehtud, siis tegime meiegi aias viimaseid saagikoristustöid.

 Porgandite järjestamine pikkuse järgi

Kartulivõtt
Osa saagist

 

21.09.2018 Õppeprogramm “Orava aastaring” Vapramäel

Muumide rühm osales KIK toel õppeprogrammis “Orava aastaring”. Õppisime tundma orava eluviise neljal aastaajal ning saime oravate kohta teada palju muudki huvitavat.

Retke algus

Pakasega tuleb püsida pesas
Oravapojad peavad hääle järgi leidma oma ema.