EST   |  ENG
 
Sverresson OÜ

  

Koostöös Brain Team OÜ ja EAS Euroopa Liidu toetusega on ettevõte juurutanud standardile ISO 9001:2015 vastava juhtimissüsteemi.

Osaühingu tegevusvaldkondadeks on

  1. alusharidus;

  2. raske ja sügava puudega lapsehoid;
  3. tugiisikuteenused

Registreeringu või tegevusloa nr

Registreeringu või tegevusloa nimetus

Registreeringu kuupäev

Koolitusluba 7318 HTM

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias

07.04.2014

SLH000061

Lapsehoiu teenus ( Tartumaa maavanema korraldus 09.05.17 nr 1-1/484). Tegevusluba nr 127

09.05.2017

Hankeleping 16-7575

Tugiisiku teenus raske ja sügava puudega lastele 2017-2019

01.01.2017-31.12.2019

Hankeleping 1.8-2/148

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (ESF "Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö-ja pereelu ühildamise soodustamine")

26.10.2015- 31.12.2017