EST   |  ENG
 
Riiklik lapsehoiuteenus

SLH000061 Riiklik lapsehoiuteenus

Riiklikku lapsehoiuteenust raske – ja sügava puudega lastele rahastab kohalik omavalitsus.

Teenuse saamiseks teeb lapse esindaja taotluse teenuse saamiseks kohalikule omavalitsusele.

Positiivse otsuse korral sõlmitakse kolmepoolne leping kohaliku omavalitsuse, lapsevanema ja Sverresson OÜ vahel teenuse osutamiseks.

Teenuse osutamise võimalikkuses on vajalik eelnevalt konsulteerida teenuse osutajaga.

Kontakt: Anne Laan tel.53333110

tugiisik1@gmail.com