EST   |  ENG
 
Kvaliteetjuhtimisprogramm Sverresson OÜ-s

Kvaliteetjuhtimisprogramm Sverresson OÜ-s 2011

17-02-28.04.2011

Ettevõtte arengusuunad:

  1. teenuse kvaliteedi tõstmine ja hoidmine;

  2. rahvusvahelise koostöö tõhustamine;

  3. uute teenuste arendamine;

  4. meeskonna kompetentsi tõstmine;

  5. põhitegevusalaga seotud nõustamistegevused lähiturgudel.

Projekti eesmärk:

  1. kirjeldada konsultandi kaasabil terviklik nägemus ettevõtte protsessidest;

  2. pakkuda ettevõtte projektiga seotud võtmeisikutele nõuandeid süsteemi väljaarendamiseks;

  3. töötada välja ühe valitud teenuse kirjeldus, mida saab kasutada teiste teenuste kirjeldamiseks;

  4. viia konsultandi toel läbi süsteemi juurutamist tutvustav koolitus võtmetöötajatele;

  5. saada süsteemi edasiseks juurutamiseks vajalikud töövahendid ja juhendite põhimaterjalid.

Projekti oodatav tulemus: koostöös Brain Team OÜ ja EAS Euroopa Liidu toetusega ettevõtte vastavus ISO 9001: 2008 kvaliteedijuhtimissüsteemile.

  Projekti rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus „Teadmiste ja oskuste arendamise programm“ raames vastavalt "2007-2013 Struktuuritoetuse seaduses" sätestatud nõuetele. Kaasrahastaja Euroopa Sotsiaalfond.