EST   |  ENG
 
Koostööpartnerid

Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond                                                  www.tartu.ee

Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi Osakond                                            www.tartu.ee

Ülenurme Vald                                                                                   www.ylenurme.ee

TÜ Kliinikumi Ühendlabor Geneetikakeskus                                       www.kliinikum.ee

Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ                 www.rehabilitatsioonikeskus.ee                                

TÜ Kliinikumi Lastekliinik                                                                    www.kliinikum.ee

MTÜ Maarja Tugikeskus                                                                       www.maarja.tartu.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasustus                                                      www.eas.ee

SA Archimedes                                                                                   www.archimedes.ee

Integratsiooni Sihtasutus                                                                       www.meis.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskus                                                         www.kik.ee